СИМПОЗІУМ «СУЧАСНІ ВИМІРИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ»

Симпозіум проводився у межах ІІІ Міжнародного конгресу «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі», який відбувся 19-21 травня 2017 року у Південноукраїнському національному університеті імені К. Д. Ушинського та був присвячений 200–річному ювілею університету.

У роботі симпозіуму взяли участь викладачі кафедри загальної та диференціальної психології, кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій, кафедри теорії та методики практичної психології (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського), а також колеги з інших університетів: Бутузова Лариса Петрівна (Житомирський державний університет імені Івана Франка, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології); Журавльова Лариса Петрівна (Житомирський державний університет імені Івана Франка; доктор психологічних наук, завідувач кафедри теоретичної психології та психології розвитку); Завидівська Ольга Вікторівна (Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»; доцент кафедри менеджменту та соціальних наук, кандидат економічних наук); Литвинчук Алла Іванівна (Житомирський державний університет імені Івана Франка; викладач кафедри теоретичної психології та психології розвитку); Мірошник Зоя Михайлівна (Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет»; доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології); Михайленко Оксана Юріївна (Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет»; кандидат психологічних наук, асистент кафедри практичної психології); Можаровська Тетяна Вікторівна (Житомирський державний університет імені Івана Франка; асистент кафедри теоретичної психології та психології розвитку); Пирог Ганна Володимирівна (Житомирський державний університет імені Івана Франка; кандидат філософських наук доцент, доцент кафедри теоретичної психології та психології розвитку); Сидоренко Наталія Іванівна (Житомирський державний університет імені Івана Франка; кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології); Шимко Ія Миколаївна (Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет»); кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи; Яценко Тамара Семенівна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри глибинної корекції і психолого-соціальної реабілітації)

Модераторами симпозіуму були:

- Саннікова О. П. доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського;

- Симоненко С. М. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Відповідальний секретар:

Кузнєцова О. В. – кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Згідно з програмою симпозіуму 20 травня о 10.00. розпочалася робота у секції.

Були заслухані наступні доповіді (Регламент: для доповідей – до 15 хв., для виступів – до 5 хв.):

  1. «Концептуальне моделювання професіоналізму майбутніх психологів»

Санніков О. І. – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри теорії та методики практичної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

  1. «Індивідуально орієнтоване психологічне подолання складних ситуацій»

Саннікова О. П. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

  1. «Теоретичний аналіз проблеми становлення інформатизації суспільства та його впив на особистість студента»

Максименко Ю. Б. – доктор психологічних наук, професор кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

  1. «Психологічні особливості розвитку візуального мислення у студентів творчих спеціальностей»

Симоненко С. М. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

  1. «Ризики інформаційного ураження особистості в інформаційному суспільстві»

Плохіх В. В. – доктор психологічних наук, професор кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

  1. «Емпатійні переживання юнацтва, що виховуються в повних та неповних сім’ях»

Журавльова Л. П. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної психології та психології розвитку Житомирського державного університету імені І. Франка

  1. «Рольова компетентність як головна детермінанта підготовки майбутнього практичного психолога»

Мірошник З. М. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Державного вищого навчального закладу «Криворізький державний педагогічний університет»

  1. Психологічний супровід навчання у вищій школі в адаптаційний період

Хмель Н. Д. – кандидат психологічних наук, професор кафедри теорії та методики практичної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, декан соціально-гуманітарного факультету

В обговореннях взяли участь:

- Кузнєцова О. В. – кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;

- Пирог Г. В. – кандидат філософських наук, доцент кафедри теоретичної психології та психології розвитку Житомирського державного університету імені І. Франка;

- Бутузова Л. П. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Житомирського державного університета імені Івана Франка;

- Завидівська О. І. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та соціальних наук Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;

- Шимко І. М. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Державного вищого навчального закладу «Криворізький державний педагогічний університет».

Після обідньої перерви розпочав роботу майстер-клас «Використання візуалізованої репрезентації суб’єкта в глибинному пізнанні психіки», який проводила Яценко Т. С. – доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри глибинної корекції і психолого-соціальної реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

У майстер-класі також взяли участь слухачі факультету післядипломної освіти «Психологія».

Рекомендації:

  1. Проводити більше майстер-класів провідних фахівців та залучати до роботи психологів, які працюють у різних практичних напрямах, володіють різними психотерапевтичними та психокорекційними практиками (НЛП-практика, гештальтерапія, психоаналіз, емотивна, когнітивна терапія тощо).
  2. Більше часу приділяти дискусійній формі роботи, а не докладам.

 

Доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри загальної
та диференціальної психології О. П. СанніковаОстаннє оновлення: Субота, 10 червня 2017, 22:41