Міжнародна науково-практична конференція СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ГАЛУЗІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Проведено наступну організаційну роботу:

 

 1. Залучено до участі у конференції 98 осіб (доктори - 9; кандидати -27; викладачі - 46;аспіранти - 11; студенти - 8).
 2. До публікації в збірнику підготовлено 101 наукові тези.
 3. До очної форми участі було залучено 9 осіб (з інших міст України).
 4. Проведено художню виставку творів студентів ХГФ «Ода морю» в рамках програми заходів ІІІ Міжнародного Конгресу.
 5. Проведено ряд екскурсій за темою «Мистецькі та культурні цінності Одеси» для гостей конференції в рамках програми заходів ІІІ Міжнародного Конгресу.

 

Дискусійні напрями конференції, за якими було організовано секції:

 

 1. Методика та методологія викладання профільних дисциплін мистецької освіти.
 2. Українське мистецтво у світовому контексті: компаративний метод дослідження.
 3. Теорія і методика декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та графіки.

 

Проблематика, яка була обговорена на доповідях конференції:

 

 1. Образотворче мистецтво: історичний досвід у вимірі сучасності.
 2. Іконографія та іконологія як методи дослідження сакрального мистецтва.
 3. Візуальні практики в сучасному мистецтві України та їх роль у світовому культурному контексті.
 4. Художньо-стилістичні особливості в творах сучасного образотворчого мистецтва: традиції та оновлення.
 5. Сучасне мистецтвознавство: здобутки, тенденції, перспективи.
 6. Інтертекстуальність і полістилізм в мистецтві ХХІ століття.

 

 

Доктор мистецтвознавства, професор О. А. ТарасенкоОстаннє оновлення: Субота, 10 червня 2017, 22:50