Фізико-математичний факультет оголошує набір на 2018-2019 навчальний рік!

Фізико-математичний факультет університету Ушинського майже 100 років є осередком ґрунтовної фізико-математичної підготовки майбутніх учителів математики, інформатики, фізики.

На факультеті здійснюється (очна і заочна) підготовка майбутніх фахівців освітніх ступенів “Бакалавр” і “Магістр “ за спеціальностями:

Середня освіта (Фізика) з додатковою спеціалізацією Середня освіта (Математика);

Середня освіта (Фізика) з додатковою спеціалізацією Середня освіта (Інформатика);

Середня освіта (Фізика) з додатковою спеціалізацією Середня освіта (Мова і література (англійська));

Середня освіта (Математика) з додатковою спеціалізацією Середня освіта (Фізика);

Середня освіта (Математика) з додатковою спеціалізацією Середня освіта (Інформатика);

Середня освіта (Математика) з додатковою спеціалізацією Середня освіта (Мова і література (англійська));

Середня освіта (Інформатика) з додатковою спеціалізацією Середня освіта (Мова і література (англійська));

Середня освіта (Інформатика) з додатковою спеціалізацією Середня освіта (Фізика);

Середня освіта (Інформатика) з додатковою спеціалізацією Середня освіта (Математика);

Кваліфікацію вчителя інформатики можна здобути за скороченим терміном навчання впродовж трьох років на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст”.

 

Умови вступу

І.

Вступники на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ за денною та заочною формами навчання подають ЗАЯВИ для здобуття ступеня БАКАЛАВР на ПЕРШИЙ курс :

 1. тільки в електронній формі (крім визначених окремо нижче випадків): подається шляхом заповнення електронної форми. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру факультету (в період вступної кампанії);

У паперовій формі можлива подача заяви:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та квотами відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році та Правил прийому до ПНПУ імені К. Д. Ушинського у 2018 році;
 • за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії Університету Ушинського.
 1. Під час подання заяви пред’являються також особисто оригінали:
         • атестата про повну загальну середню освіту і додаток до нього;
         • сертифікатів українського центру оцінювання якості освіти за 2016, 2017 та 2018 роки (оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов лише з сертифікатів 2018 року) з предметів:

    2.1. Українська мова та література.

    2.2.

        На спеціальність Середня освіта (Фізика):

 • Фізика;
 • Математика або іноземна мова;

            На спеціальність Середня освіта (Математика):

 • Математика;
 • Фізика або іноземна мова;

            На спеціальність Середня освіта (Інформатика):

 • Математика;
 • Фізика або іноземна мова.
 1. Документа, що посвідчує особу (паспорт).
 2. Військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).
 3. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 4. Документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою або поза конкурсом (за наявності).

 

ІІ.

    Вступ на ДРУГИЙ курс для здобуття ступеня БАКАЛАВР на базі освітнього рівня  МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ за СКОРОЧЕНИМ терміном навчання  зі спеціальності Середня освіта (Інформатика).

    Документи:

 • Диплом молодшого спеціаліста;
 • Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт);
 • Чотири кольорових фотокартки розміром 3×4см.

    Вступні іспити:

 • Українська мова та література;
 • Фаховий іспит (з інформатики або математики).

 

ІІІ.

Вступ на ПЕРШИЙ курс для здобуття ступеня МАГІСТР на базі освітнього ступеня БАКАЛАВР або освітньо-кваліфікаційного рівня СПЕЦІАЛІСТ.

Документи:

 • Диплом бакалавра або спеціаліста  (будь-якого фаху!);
 • Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт);
 • Чотири кольорових фотокартки розміром 3×4см.

 

Вступні іспити:

 1. Іноземна мова;
 2. Фаховий іспит:

            на спеціальність Середня освіта (Фізика) - з фізики;

            на спеціальність Середня освіта (Математика) - з математики;

            на спеціальність Середня освіта (Інформатика) - з інформатики;

 

Після закінчення університету випускники мають можливість працювати вчителями і викладачами комп'ютерних дисциплін, математики, фізики, англійської мови та літератури у середніх та вищих закладах освіти.

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory