СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Факультет першим на Півдні України розпочав підготовку фахівців-психологів. Наразі до його складу входить й історико-філософське відділення. Соціально-гуманітарний факультет успішно вирішує навчально-виховні, науково-дослідні та культурно-просвітницькі завдання вищої освіти України.

Головною метою соціально-гуманітарного факультету є підготовка кваліфікованих фахівців, які володіють сучасними методами наукового пізнання, вміють на високому професійному рівні застосовувати отримані знання в навчально-виховному процесі в закладах освіти, у забезпеченні діяльності різних державних установ, громадських організацій, підприємств тощо.

Основними підрозділами соціально-гуманітарного факультету є кафедри:

- теорії та методики практичної психології,

- психології розвитку та соціальних комунікацій,

- загальної та диференціальної психології,

- політичних наук і права,

- управління освітніми закладами та державної служби,

- філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності,

- історії України,

- всесвітньої історії та методології науки.

Соціально-гуманітарний факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Психологія», «Журналістика (реклама і зв`язки з громадськістю)», «Філософія», «Середня освіта (історія)», «Богослов`я», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Соціологія», «Музеєзнавство, пам`яткознавство», «Політологія», «Право», «Менеджмент».

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

КВАЛІФІКАЦІЯ

за освітнім ступенем бакалавра

МІСЦЕ РОБОТИ ТА КАР’ЄРА

Політологія

Політолог

Громадсько-політичні організації на посадах політтехнологів, іміджмейкерів, політичних менеджерів тощо; в органах державної влади (міністерствах, державних адміністраціях, відомствах тощо) та органах місцевого самоврядування; помічниками народних депутатів, радниками, консультантами, політологами в наукових установах, центрах, дослідницьких групах, що займаються вивченням та прогнозуванням політичних процесів; консультантами; керівниками підрозділів із реклами та зв’язків із громадськістю, політичними оглядачами у ЗМІ, експертами; викладачами суспільно-політичних дисциплін у вищих навчальних закладах, коледжах; науковими співробітниками.

Право

Правознавець. Учитель правознавства

В органах державної влади та місцевого самоврядування (міністерствах, державних комітетах та інших відомствах, державних адміністраціях областей, районів, виконавчих комітетах місцевих рад); на підприємствах (юрисконсультами, фахівцями з кадрів, юридичними радниками); у вищих навчальних закладах (викладачами, науковими співробітниками, юрисконсультами в сфері освіти), в органах правосуддя, в прокуратурі, поліції тощо.

Психологія

 

Психолог. Практичний психолог у навчальному закладі.

 

Після закінчення факультету випускники отримують можливість працювати: психологом-консультантом у системі освіти; психологом-консультантом у сфері підприємництва, маркетингу та реклами; психологом-іміджмейкером та політтехнологом; у службі психологічного консультування; у центрах психологічної та соціальної реабілітації; у службі зайнятості, в органах соціального забезпечення; здійснювати індивідуальне та сімейне психологічне консультування; викладати психологію у вищих навчальних закладах, гімназіях, ліцеях, школах, училищах тощо.

Журналістика

(реклама і зв'язки з громадськістю)

 

Рекламіст. Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою

 

Після закінчення навчання є можливість працювати в: органах влади, відділах зв'язків з громадськістю, прес-службах підприємств і організацій, рекламні агентства. Займати такі посади як-от: директор рекламного агентства, керівник відділу реклами; креативний директор (розробка концепції реклами); керівник відділу інтерактивних проектів; арт-директор рекламного агентства» (генерація ідей, відповідає за візуальну частину рекламної комунікації); іміджмейкер у сферах політики та шоу-бізнесу; фахівець по роботі із засобами масової інформації; керівник і фахівець підрозділів зв'язків із громадськістю органів влади всіх рівнів; менеджер зі зв'язків з громадськістю (організація та проведення спеціальних PR-заходів, акцій); рекламний агент і менеджер по роботі з клієнтами;  журналіст у ЗМІ; копірайтер (написання текстів чи слоганів, заснованих на розробленій стратегії проведення рекламних компаній);  спічрайтер та прес-секретар керівників громадських, політичних та державних установ (підбір, аналіз інформації, наданої ЗМІ);  бренд-менеджер, менеджер по мерчандайзингу;  аналітик і стратег в комунікаційний сфері; фахівець з івент-маркетингу;  медіаресерч (фахівець з медіа-досліджень, аналітик); промоушн-менеджер;  дизайнер; фахівець з внутрішньокорпоративних та інших соціальних комунікацій тощо. 

Менеджмент

соціокультурної

діяльності

Менеджер соціокультурної діяльності

Управління арт-бізнесом, аналітичні центри бізнес-структур, менеджери культурно-дозвіллєвих закладів, організатори рекреаційно-розважальних заходів, туристичні фірми, навчальні заклади, науково-дослідні інститути, органи влади і управління, PR-технології, PR-менеджмент, логістика у сфері товарних, грошових та інформаційних потоків, криза-менеджмент.

Соціологія

Соціолог

Навчальні заклади, рекламні та маркетингові агенції, засоби масової інформації, центри з вивчення громадської думки, штаби політичних партій та організацій, органи державного управління та місцевого самоврядування, соціальні служби, аналітичні центри бізнес-структур, прес-служби, статистичні центри.

Музеєзнавство, пам'яткознавство

Фахівець музеєзнавства та пам`яткознавства

Фахівці та екскурсоводи як вітчизняних, так і зарубіжних туристичних й екскурсійних агенцій, музейних та архівних установ, історико-культурних заповідників, різних експертних організацій та фірм, освітньо-виховних закладів культури, різноманітних міжнародних фондів, а також органів державного управління тощо.

Філософія

Філософ. Учитель суспільствознавчих предметів основної школи

 

 

Загальноосвітні, середньо-спеціальні та вищі навчальні заклади, громадські організації, органи державного управління та місцевого самоврядування, соціальні служби, аналітичні центри бізнес-структур, прес-служби тощо. Випускники можуть залучатися до роботи в експертних співтовариствах та структурах громадського суспільства, в органах соціальної підтримки та адаптації населення, в засобах масової інформації.

Середня освіта (історія)

 

додаткова спеціалізація:

Правознавство

Учитель історії

 

 

Загальноосвітні, середньо-спеціальні та вищі навчальні заклади, громадські організації, органи державного управління та місцевого самоврядування, музейні та архівні установи, історико-культурні заповідники, засоби масової інформації, туристичні фірми тощо.

Богослов’я

Богослов, учитель недільної школи

 

 

Фахівці-богослови можуть реалізувати себе в багатьох видах професійної діяльності, у тому числі в науково-дослідній, навчально-виховній, експертно-консультативній, організаційно-управлінській, соціально-практичній тощо. Випускники матимуть можливість працювати у закладах освіти, у суспільних, релігійних і комерційних організаціях у цілях науково-інформаційного забезпечення їх діяльності, в організаціях, які займаються взаємодією Церкви та держави з правових, етичних та ідеологічних питань.

Менеджмент

Фахівець із публічного управління та адміністрування (у галузі освіти)

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства, установи чи організації, директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу, професійно-технічного навчального закладу, загальноосвітнього закладу, курсів підвищення кваліфікації, позашкільного закладу, дошкільного навчального закладу, навчально-виробничого комбінату, навчально-курсового комбінату, навчального центру, філіалу; декан; завідувач аспірантури (інтернатури, ординатури), навчально-наукової бази, дошкільного навчального закладу, навчального кабінету, кафедри, курсів, лабораторії (освіта), позашкільного закладу, практики, відділення; начальник відділу, сектору; державний службовець тощо.Спеціальності соціально-гуманітарного факультету (перелік екзаменів та рейтингових коефіцієнтів на сторінці

Перелік напрямів підготовки та спеціальностей )

Спеціальність

 Додаткова спеціалізація

Кваліфікація 

Форма навчання

1

ПСИХОЛОГІЯ

 

Психолог. Практичний психолог у навчальному закладі.

Денна
Заочна

2

ПСИХОЛОГІЯ

 Середня освіта (мова і література (англійська))

Психолог. Практичний психолог у навчальному закладі. Учитель англійської мови та літератури.

Денна

3

ПСИХОЛОГІЯ

 Середня освіта (інформа-тика)

Психолог. Практичний психолог у навчальному закладі. Учитель інформатики.

Денна

4

Журналістика (реклама і зв`язок з громадськістю)

 

Рекламіст. Фахівець із зв’язків з 

громадськістю та пресою.

Денна

5

ПОЛІТОЛОГІЯ

 Політ-технологія

Політолог. Політтехнолог.

Денна

6

ПРАВО

 

Правознавець. Учитель правознавства.

Денна

7

ФІЛОСОФІЯ

 

Філософ.

Денна

8

Середня освіта (історія)

 

Учитель історії.

Денна
Заочна

9

БОГОСЛОВ`Я

 Християнська етика

Богослов. Учитель християнської етики.

Денна

10

Музеєзнавство, пам`яткознавство

 

Фахівець музеєзнавства та пам`ятко-знавства.

Денна

11

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Менеджер соціо-культурної діяльності.

Денна

12

СОЦІОЛОГІЯ

 

Соціолог.

Денна

 

 

Спеціальність

 

Кваліфікація спеціаліста

Кваліфікація

магістра

Форма навчання

13

Менеджмент

 

Фахівець із публічного управління та адміністру-вання (у галузі освіти).

Денна
Заочна

14

ПСИХОЛОГІЯ

Психолог

 

Денна
Заочна

 

Навчання на соціально-гуманітарному факультеті здійснюється за рахунок держбюджету та кошти юридичних і фізичних осіб як на денній, так і на заочній формах підготовки. Перелік нормативних та вибіркових дисциплін представлено на сайтах факультету: http://psy-pdpu.com.ua та http://psy-pnpu.od.ua.

Під час навчання студенти та аспіранти мають можливість навчитись техніці самоосвіти та саморозвитку, пройти тренінги спілкування, особистісного й професійного росту, впевненості у собі.

Студенти факультету мають можливість брати участь у цікавих культурно-масових заходах, вивчати англійську, турецьку, китайську мови та іврит; а також отримувати знання з деяких дисциплін у вітчизняних та закордонних університетах за програмами академічної мобільності.

При соціально-гуманітарному факультеті здійснюється навчання в аспірантурі та працюють спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями:

033 Філософія галузі знань 03 Гуманітарні науки,

052 Політологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки,

053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

Визнаними є наукові школи академіка О. Я. Чебикіна, професорів О. П. Саннікової, С. М. Наумкіної, С. М. Симоненко, Л. К. Велитченка, Є. Р. Борінштейна та ін.

 

Декан соціально-гуманітарного факультету – кандидат психологічних наук, доцент Хмель Наталія Дмитрівна.

 

Адреса соціально-гуманітарного факультету: 

Україна, м. Одеса, Фонтанська дорога, 4.

Тел./факс: +38 (048) 705 46 69; +38 (063) 252 46 16.

Сайти факультету:

http://psy-pdpu.com.ua,

http://psy-pnpu.od.ua

 

 

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory