Відділення перепідготовки кадрів

Відділення перепідготовки кадрів

Відділення перепідготовки кадрів зі спеціальності 053 «Психологія» було створено у 2009 році на базі колишнього факультету післядипломної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д.Ушинського. Факультет був відкритий згідно з наказом Держкомітету СРСР з народної освіти від 03.03.1989 р. №164 та наказом Міністерства народної освіти Української РСР від 20.09.1991р. № 175.
Наразі навчання у відділенні перепідготовки кадрів зі спеціальності 053 «Психологія» надає слухачам на базі повної вищої освіти отримати другу професію.

Спеціальність - психологія. Форма навчання – денна, заочна.
У програмі навчання є унікальний комплексний цикл теоретичних та практичних занять. Програма підготовки містить фундаментальні дисципліни (загальна психологія, психологія особистості, вікова психологія, історія психології, фізіологія вищої нервової діяльності, диференційна психологія, математичні методи в психології, основи психологічних досліджень та ін.), професійно орієнтовані дисципліни (психодіагностика, соціальна психологія, клінічна психологія, патопсихологія, основи психологічного консультування, ергономіка, психологія керування, психологія сім'ї та ін) та факультативи. На відділення функціонують авторські майстерні психологічного і психотерапевтичного консультування, психологічного розвитку особистості, сучасних технологій розвитку творчості, методів соціально-психологічного навчання спілкування.

 

Термін навчання:
- на денному відділенні - 1 навчальний рік;

- на заочному відділенні - 2 навчальних роки.

 

Умови вступу:

На навчання приймаються особи, які мають повну вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр». Зарахування слухачів здійснюється за підсумками співбесіди та аналізу документів. Після закінчення навчання слухачам видається диплом спеціаліста державного зразка про другу вищу освіту, який дає право на роботу психологом у різних структурах.

Для вступу необхідні такі документи:

- заява на ім’я ректора університету;

- копія диплому про вищу освіту;

- копія паспорта;

- особиста карта;

- медична справка Ф.086;

- довідка з місця роботи (для заочного навчання);

- 2 фотокартки (розміром 3х4).

Прийом документів здійснюється щороку до 5 вересня.

Навчально-виховний процес забезпечують досвідчені професори та доценти університету та інших провідних вишів. На факультеті також працюють провідні практичні психологи міста Одеси.

Навчання здійснюється за кошти юридичних і фізичних осіб на контрактній основі. Оплата вартості навчання посеместрова.


Завідувач відділення – доктор психологічних наук, професор Саннікова Ольга Павлівна.

 


НАША АДРЕСА:

Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4. Відділення перепідготовки кадрів зі спеціальності 053 «Психологія», кафедра загальної та диференціальної психології.

Поштова адреса: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.

Телефон: (048) 705-46-71.

Проїзд: трамвай №№ 17, 18; тролейбус №№10, 11, маршрутне таксі №№ 127, 175, 210 до зупинки «4 станція Великого Фонтану».

Останнє оновлення: Середа, 19 жовтня 2016, 18:23

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory