Наукова та навчально-методична лабораторія соціально- педагогічних досліджень

LaboratoriyaЛабораторія створена при кафедрі соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій, її завідувач - доктор педагогічних наук, професор Інна Михайлівна Богданова.

Науковий потенціал лабораторії складають вісім співробітників, серед яких один доктор педагогічних наук, чотири кандидати педагогічних наук та три співробітники без наукових ступенів.

Проблеми, що входять до кола наукових інтересів співробітників лабораторії, пов’язані з дослідженням нових напрямів у соціально-педагогічній сфері та з розробкою навчально-методичного забезпечення для підготовки майбутніх фахівців. Провідні напрями цих досліджень зосереджені на проблемах педагогіки вищої школи, порівняльної педагогіки, психології, соціальної педагогіки, інформаційно-комп’ютерних технологій навчання, виховної роботи зі студентською молоддю, дидактики вищої школи та педагогічної інноватики.

У результаті проведених досліджень розроблено навчально-методичне забезпечення, як то: навчально-методичні посібники: «Організація пошуково-дослідницької діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (ст. вик. А. О. Яновський, 2009 р.), «Основи творчої діяльності майбутнього соціального педагога» (вик. В. В. Боксгорн, 2011р.), «Основи організації кредитно-модульного навчання» ( аспір. кафедри Н. О. Оськіна, 2009 р.), «Самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульного навчання» (аспір. кафедри Д. В. Ємельянова, 2010 р.); методичні рекомендації: «Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями» (в.о. доц. Л. А. Колбіна, 2011 р.), «Менеджмент соціальної роботи» (в.о. доц. Л. А. Колбіна, 2011р.).

Водночас співробітники лабораторії здійснюють ефективну організацію впровадження результатів дослідження у навчально-виховний процес, що обумовлена активізацією суб’єктної позиції студентів, які залучалися до участі у:

Міжвузівській науково-практичній конференції «Студентські соціальні ініціативи: реалії і перспективи» (2007-2011 рр.), засновником якої були викладачі кафедри;

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі педагогічної науки (І. Ф. Літвак - диплом ІІ ступеня, 2010 р.);

олімпіадах зі спеціальності «Соціальна педагогіка» (2003-2011рр.);

«Міжнародному молодіжному конкурсі волонтерських проектів – 2010» та у міжнародних благодійних акціях «Від серця до серця»;

регіональних практичних семінарах «Прикладні методики як засіб реабілітації в сучасній соціально-педагогічній роботі» у Херсонському державному університеті (2010 та 2011 рр.);

роботі Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000»;

сприянні просвітницької роботи в загальноосвітніх закладах;

волонтерській та соціально-активній практиці у вигляді профілактичних тренінгів у межах університетського центру „Студентська соціальна служба”.


Навчально-методичні посібники


Laboratoriya

За ініціативою співробітників лабораторії розроблено напрям соціально-педагогічних досліджень на базі Фонтанського соціально-реабілітаційного комплексу.

Створено “Соціальну студентську службу”, у межах якої майбутні соціальні педагоги проходять практику й отримують певні уміння та навички студентського самоврядування і волонтерської роботи. Метою створеної лабораторії та служби є залучення студентів до різних напрямків соціально-педагогічної діяльності. Наприклад, одним із таких напрямків є просвітницько-профілактична робота серед студентів університету. У зв’язку з виявленими негативними явищами майбутніми соціальними педагогами започатковано проведення тренінгів щодо пропаганди здорового способу життя серед студентів І-х курсів різних спеціальностей. Зміст тренінгів спрямований на пропаганду ідей і цінностей здорового способу життя, усвідомлення правил безпечної поведінки в середовищі своїх одноліток та стимулювання самостійного вибору життєвої позиції майбутніх педагогів.


Ураховуючи динаміку соціального замовлення і потреб ринку праці, майбутні соціальні педагоги готові до роботи з дітьми та молоддю в умовах стрімкого поширення в суспільстві негативних явищ, таких як тютюнокуріння, алкоголізм, наркоманія та СНІД.


Лабораторія знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. О. Невського, 39. Поштова адреса: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.


Завідувач лабораторії - доктор педагогічних наук, професор Богданова Інна Михайлівна.


Телефон: +38-048-749-20-19;
+38-048-749-25-00;

Останнє оновлення: П'ятниця, 08 травня 2015, 09:49

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory