Кафедра біології і основ здоров'я

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Оголошення

 


Анотація програм 2015-2016 навчального року

 

Загальні відомості

Кафедра працює у складі факультету фізичної реабілітації Інституту фізичної культури та реабілітації ПНПУ ім. К.Д. Ушинського та має довгу історію: її витоками слід вважати створення у серпні 1920 р. біологічної комісії на агробіологічному відділенні факультету професійної освіти.

З 1947 року кафедра закріплена за інститутом фізичної культури та реабілітації (у минулому факультет фізичного виховання) і забезпечувала підготовку викладачів фізичної виховання, анатомії та фізіології людини до 1966 року включно. У теперішній час кафедра приймає участь у підготовці фахівців усіх напрямів, які ліцензовані в університеті.

У 2011 році у зв’язку з переїздом у інший корпус кафедрі було надано приміщення за новою адресою (вул. Фонтанська дорога, 4.), загальною площею близько 1000м2, якому був потрібен капітальний ремонт.

Завдяки бажанню працювати в гідних умовах, безпосередній участі завідувача  і колективу кафедри, студентів в ремонтних роботах, були відновлені старі приміщення та створені: велика лекційна аудиторія та 6 спеціалізованих кабінетів-лаботаторій – анатомії і спортивної морфології, біології і екології, біохімії і біохімії спорту, валеології і основ здоров’я, фізіології, лабораторії вікової фізіології спорту ім. проф. Цоневої Т.М., допоміжні приміщення, кабінет лікаря, що забезпечує оптимальні умови для проведення навчального процесу і підготовки фахівців високого рівня.

Науково-педагогічний склад

У 2016-2017 н.р. професорсько-викладацький та допоміжний склад кафедри налічує 19 осіб: а саме 3 професори; 3 доценти; 4 старших викладачі; 1 викладач; 4 аспіранти; 2 старших лаборанти; 2 лаборанти.

Завідувач кафедри

Босенко Анатолій Іванович

 

Закінчив факультет фізичного виховання ОДПУ ім. К.Д. Ушинського.

Кандидат біологічних наук, приват-професор.

Завідувач лабораторії вікової фізіології спорту ім. Цонєвої Т.М.

Головний редактор наукового збірнику матеріалів науково-практичної конференції «Адаптаційні можливості дітей та молоді».

Розробник  державного стандарту вищої освіти з напряму «Здоров’я людини».

Нагороджений відзнакою «Відмінник освіти України» та знаком «Петро Могила».

 

Долинський Борис Тимофійович

 

Закінчив факультет фізичного виховання ОДПІ ім. К.Д. Ушинського.

Доктор педагогічних наук, професор.

Член спеціалізованої вченої ради К 41.053.04 по захисту кандидатських дисертацій.

Декан факультету фізичного виховання.

 Дегтяренко Тетяна Володимирівна

 

Закінчила Одеський медичний інститут ім. Н.І. Пирогова

 

Доктор медичних наук, професор

 

Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій ОНМУ за фахом 14.03.04 Патологічна фізіологія та ПНПУ ім. К.Д. Ушинського за фахом 19.00.01 Загальна психологія та 13.00.01 Корекційна педагогіка

 

Редактор медико-філософського журналу «Інтегративна антропологія»

 

Розробляє пріоритетні наукові напрями з клінічної психофізіології та патофізіології, а також спеціальної педагогики і психології.

 

Долгієр Євдокія Володимірівна.

 

Закінчила факультет фізичного виховання ОДПІ імені К.Д. Ушинського.

 

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач кафедри.

 

Холодов Сергій Анатолійович

Закінчив факультет фізичного виховання ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, Національний університет фізичного виховання і спорту України (спеціальність «фізична реабілітація»),

біологічний факультет Миколаївського національного університету

ім. В.О. Сухомлинського.

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Керівник Студії масажного мистецтва «Grasa», суддя регіональних та всеукраїнських чемпіонатів з класичного та СПА-масажу, лектор різноманітних форумів з масажних технологій.

Бобро Олена Валеріївна

 

Закінчила біологічний факультет ОНУ ім. І.І. Мечникова.

Кандидат медичних наук, доцент.

Борщенко Валерія Володимирівна

 

Закінчила біологічний факультет ОНУ ім. І.І. Мечникова.

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Заступник декана факультету фізичного виховання.

Дишель Галина Олександрівна

 

Закінчила факультет початкового навчання ОДПІ ім. К.Д. Ушинського.

Старший викладач кафедри.

 

Ашуркова Тетяна Григорівна.

 

Закінчила біологічний факультет Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. Сковороди.

 

Старший лаборант кафедри.  

 

Філіпцова Катерина Анатоліївна

 

Закінчила біологічний факультет ОНУ ім. І.І. Мечникова.

Кандидат біологічних наук, ст. викладач кафедри.

Орлик Надія Анатоліївна

 

Закінчила фізико-математичний факультет ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, біологічний факультет ОНУ ім. І.І. Мечникова та аспірантуру на кафедрі біології і основ здоров'я.

Викладач кафедри.

Клименко Олена В’ячеславівна

 

Закінчила інститут фізичної культури та реабілітації з відзнакою за спеціальністю «Фізичне виховання» та факультет управління навчальним закладом та роботи з іноземними громадянами ПНПУ ім. К.Д. Ушинського.

 

Топчій Марія Сергіївна

 

Закінчила біологічний факультет ОНУ ім. І.І. Мечникова.

 

Старший лаборант лабораторії ім. Т.М. Цонєвої та аспірант кафедри.

 

Аспірант кафедри.

 

Наукова робота

 

Одним із умов підготовки фахівців високого рівня є наукова складова. Кафедральні дослідження проводяться в школах, спортивних та інших закладах, але переважно на базі створеної у 1965 році лабораторії вікової фізіології спорту, засновником якої була д.б.н. професор Тетяна Миколаївна Цонєва – талановитий педагог і вчений, улюблениця всіх студентів, аспірантів і співробітників. Т.М. Цонєва не тільки організувала  проблемну лабораторію вікової фізіології спорту, а й була засновником наукової школи за напрямом «Вікові особливості адаптації до м’язової діяльності різного характеру». За її заслуги і на її честь цієї лабораторії рішенням кафедри присвоєно ім’я Тетяни Миколаївни.
Наукова школа «Вікові особливості адаптації до м’язової діяльності різного характеру»

 

Запатентований пристрій (ліворуч)

і старий комплект обладнання

для вивчення ЗФС мозку

Основна тематика наукових досліджень кафедри у останні десятиріччя – «Системні механізми адаптації до фізичних навантажень різного ступеню мотивації на окремих етапах онтогенетичного розвитку людини». Так, у поточну п’ятирічку, співробітники кафедри опублікували близько 250 робіт, серед яких підручники, посібники, монографії, статті, патенти на винахід та ін., прийняли участь у понад 55 конференціях різного рівня. Активну участь у виконанні науково-дослідної роботи приймають студенти. Студенти з задоволенням і особистим бажанням виконують дипломні і магістерські роботи, курсові проекти; за чверть століття підготовлено і захищено  на відмінно більше 50 дипломних робіт. Тільки за останні 5 років студентами опубліковано близько 40 наукових робіт, зроблено 28 доповідей на конференціях, 4 роботи нагороджені дипломами міжнародних студентських конференцій.

 

На кафедрі працює проблемна наукова студентська група з фізіології людини, яку очолює проф. Босенко А.І. Студенти під його науковим керівництвом намагаються розв’язувати актуальні для нашого часу питання вікової та спортивної фізіології. Результатом такої праці є успішний захист дипломних робіт. Так, наприклад, студент заочної форми навчання Калайда А.С. на відмінно захистив дипломну роботу «Стан механізмів регуляції серцевого ритму юнаків – студентів молодших курсів факультету фізичного виховання». У своїй роботі студент дослідив динаміку змін стану серцево-судинної системи юнаків при різних видах навантажень. Ці знання стануть у пригоді при складанні нових програм з тренування та вдосконаленні своєї професійної діяльності, адже Калайда А.С. працює тренером у фітнес-клубі.

 

Роботі над актуальними питаннями нашого часу на кафедрі завжди віддають перевагу. Студентом-заочником Судець С.В., під керівництвом проф. Босенко А.І., було проведено наукове дослідження з виявлення загального фізичного стану сучасних юнаків. Результатом дослідження став захист на відмінно дипломної роботи «Стан фізичної підготовленості допризовної молоді на сучасному етапі реформування Збройних Сил України». Це питання викликало зацікавленість й за межами наукового закладу про що свідчить виступ проф. Босенко А.І. та Судець С.В. на Одеському обласному телебаченні.

 

Таким чином, сумісна праця студентів та викладачів є плідною та практично цінною. Знання отримані на кафедрі у ході проведення наукової роботи завжди знадобляться у повсякденній професійній діяльності майбутнього вчителя фізкультури, тренера або фізичного реабілітолога.

 

Починаючі з 1996 року раз у 2 роки у вересні кафедра організує міжнародну науково-практичну конференцію «Адаптаційні можливості дітей та молоді» за підтримкою управління у справах фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації. Остання ХІ-а конференція відбулася 11-12 вересня 2016 р., у якій прийняли участь науковці України, Білорусії, Молдови та Польщі. За результатами конференції видано 2 наукових збірника загальним обсягом 44 друкованих аркушів, які включать значну кількість студентських публікацій. Перед студентами відкриваються широкі перспективи у науковій діяльності, за для чого на кафедрі існує аспірантура підготовку через яку пройшла значна кількість викладачів інституту. 

 

 

Активну участь у виконанні науково-дослідної роботи приймають студенти та аспіранти. Студенти з задоволенням і особистим бажанням виконують дипломні і магістерські роботи, курсові проекти; за останні чверть століття підготовлено і захищено на відмінно близько 50 дипломних робіт. Тільки за останні 5 років студентами опу-бліковано близько 40 наукових робіт, зроблено 28 доповідей на конференціях, 4 роботи нагород-жені дипломами міжнародних студентських конференцій. Двічі у 2014 і 2015 роках аспірантка Н.А. Орлик була переможцем конференції студентів та молодих вчених «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини», організованої ОНМУ.


Звіти про участь у Міжнародних конференціях:

Loading ...


 Дослідження кафедри біології і основ здоров’я Університету Ушинського презентовано в Черкасах


Презентація наших досліджень у м. Чернігові


 

 

Навчально -методична  робота

У 2016-2017 н.р. професорсько-викладацький та допоміжний склад кафедри налічує 19 осіб: а саме 3 професори; 3 доценти; 4 старших викладачі; 1 викладач; 4 аспіранти; 2 старших лаборанти; 2 лаборанти.

На кафедрі студенти усіх спеціальностей прослуховують наступні дисципліни:

вікова фізіологія (приват.-проф. Босенко А.І., ст. викл. Філіпцова К.А., ст. викл. Дишель Г.О., викладач Орлик Н.А.).

фізіологія людини; фізіологія спорту, біологічні методи досліджень у фізичному вихованні і спорті (приват.-проф. Босенко А.І., ст. викл. Філіпцова К.А., ст. викл. Дишель Г.О., викладач Орлик Н.А.).

фізіологічні та біохімічні основи фізичного виховання та спорту (приват.-проф. Босенко А.І., ст. викл. Філіпцова К.А., ст. викл. Дишель Г.О.).

валеологія, основи валеології (проф. Долинський Б.Т., доц. Борщенко В.В.).

педіатрія  (проф. Дегтяренко Т.В.).

анатомія, фізіологія та патологія дитини (проф. Дегтяренко Т.В., доц. Холодов С.А.).

анатомія та еволюція нервової системи; основи медичних знань; культура здоров’я; основи діагностики та самовідновлення у різних патологічних станах (доц. Бобро О.В.).

анатомія людини з основами спортивної морфології (доц. Холодов С.А.).

спортивна медицина (доц. Бобро О.В., ст. викл. Долгієр Д.В.).

біохімія; основи біології та генетики людини (ст. викл. Філіпцова К.А.).

основи екології; екологія; основи природознавства (ст. викл. Коджебаш В.Ф.).

лікувальна фізична культура і масаж; медико-педагогічний контроль; гігієна фізичного виховання (ст. викл. Долгієр Д.В.).

 

Викладачами кафедри розроблені, затверджені і постійно вдосконалюються нові навчальні і робочі програми, за якими проводяться заняття зі студентами. Кожен студент має вільний доступ до сайту університету, де знаходиться сторінка кафедри, на якій розміщено увесь навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів. Щорічно на засіданні кафедри затверджуються теми науково-методичних семінарів, відкритих занять з метою підвищення науково-методичного рівня викладачів кафедри. Систематично викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації у провідних вищих навчальних закладах України, ближнього та далекого зарубіжжя.

 

 

Організаційна робота

 

Велику увагу викладачі кафедри приділяють й організаційно-виховній роботі. Доброю традицією стало проведення тематичних вечорів відпочинку зі студентами, які щорічно організовуються для студентів і співробітників інституту, університету. Виховна робота ведеться кураторами академічних груп і викладачами як на кураторських годинах і заняттях, так і за місцем проживання студентів (гуртожиток № 4), організовуються бесіди, дискусії за широким колом питань.

 

Вечір зустрічі ветеранів і друзів кафедри біології і основ здоров'я(13 січня 2016р)

 

Контакти

 

Адреса: Фонтанська дорога, 4,  ауд. 126-143.

Телефон кафедри: 705-46-68

 

Запрошуємо до нас: ви будете рівним серед гідних!

 

 

Останнє оновлення: Четвер, 02 листопада 2017, 19:49

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory