Кафедра дошкільної педагогіки

 

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анонси програм 2017-2018 навчального року

ІІ. Науково-педагогічний склад

Карпова Елла Едуардівна

Закінчила Одеську державну консерваторію ім. А.В.Нежданової.

доктор педагогічних наук

завідувач кафедри дошкільної педагогіки

член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій Д 41.053.01 та кандидатських дисертацій К 41.053.04 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»

Е.Е.Карпова нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1999 рік), медалями К.Д.Ушинського (2007 рік) та П.Могили (2010 рік). ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

Нестеренко Вікторія Володимирівна

Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського за спеціальністю «Фізична культура»

доктор педагогічних наук

професор кафедри дошкільної педагогіки

член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 41.053.04 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського».ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

Княжева Ірина Анатоліївна

 

Закінчила Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського зі спеціальності «Педагогіка і психологія (дошкільна)»

доктор педагогічних наук

професор кафедри дошкільної педагогіки

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 41.053.04 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

Листопад Олексій Анатолійович

Закінчив ПНПУ імені К.Д. Ушинського

доктор педагогічних наук, доцент

доцент кафедри дошкільної педагогіки ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

Кудрявцева Олена Альбертівна

Закінчила Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського, факультет – педагогіка та психологія (дошкільна)

кандидат педагогічних наук

доцент кафедри дошкільної педагогіки ДЕТАЛЬНІШЕ...

  

Мардарова Ірина Костянтинівна

Закінчила факультет дошкільного виховання (за спеціальністю «Дошкільне виховання») Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського

кандидат педагогічних наук

старший викладач кафедри дошкільної педагогіки. ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

 Кононенко Н.В. - к.пед.наук, ассистент кафедры дошкольной педагогики, закончила ПНПУ имени К.Д. Ушинского

Навчальний процес на кафедрі дошкільної педагогіки забезпечують 7 науково-педагогічних працівників, з яких 3 - доктори наук та 4 – кандидати наук.

Кафедрою забезпечується викладання дисциплін: «Вступ до спеціальності», «Загальна педагогіка», «Основи науково-педагогічних досліджень», «Дошкільна педагогіка», «Історія дошкільної педагогіки», «Нові інформаційні технології», «Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників», «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми», «Педагогічна творчість», «Педагогіка вищої школи», «Методика викладання педагогічних дисциплін у ВНЗ», «Педагогічні освітні технології у вищій школі», «Теорія і практика науково-педагогічних досліджень», «Організація і управління навчальним процесом у ВНЗ», «Сучасні інформаційні технології в науці та освіті».

І. Загальні відомості

Кафедра дошкільної педагогіки була створена у січні 1983 р. при факультеті підготовки вчителів початкових класів. Першим завідувачем кафедри дошкільної педагогіки була к. пед. н. доц. В. Я. Ликова.

У 1994 р. кафедру очолила доктор педагогічних наук, професор Елла Едуардівна Карпова.

Кафедра здійснює підготовку фахівців напряму та спеціальностями «Дошкільна освіта», за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за денною та заочною формами навчання.

ІІІ. Наукова робота

З січня 2014 року науково-дослідницька робота кафедри виконується за темою «Теорія і практика моніторингу якості професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Карпова Е. Е.). Щорічно за результатами наукових розробок, узагальнення власного досвіду викладачів кафедри друкуються статті у наукових вісниках університетів: Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса), Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова (м. Київ), Херсонського державного університету, Ужгородського національного університету, а також у журналах «Наша школа», «Наука і освіта» та ін.

Викладачі кафедри (професор Карпова Е.Е., професор Нестеренко В.В., доцент Княжева І.А.) здійснюють підготовку аспірантів та докторантів за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.08 – дошкільна педагогіка.

Е.Е.Карпова член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій; В.В.Нестеренко та І.А.Княжева – члени спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій.

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях. Разом зі студентами виступають з доповідями та публікують результати в збірках робіт молодих науковців.

У 2015 році кафедрою заплановано Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі: теорія і практика».

ІV. Навчально-методична робота

На сьогодні викладачами кафедри розроблено програми з нормативних навчальних дисциплін професійно-орієнтованого педагогічного циклу підготовки студентів за напрямом «Дошкільна освіта», освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та спеціальності «Дошкільна освіта», освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр».

Викладачами кафедри розроблені навчально-методичні комплекси до кожної дисципліни, що викладається і, які спрямовані на допомогу студентам у навчанні. Такі комплекси забезпечені текстами лекцій, завданнями для практичних та семінарських завдань, видами самостійної роботи та ін.

На допомогу студентам заочної форми навчання викладачами кафедри застосовується дистанційна платформа для самостійного опрацьовування курсів студентами.

У науковому доробку кафедри публікації різних номінацій: монографії, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, програми, статті тощо.

Кафедра активно співпрацює з Центром розвитку дитини «Острівець». Завдяки цій співпраці створюється матеріально-технічна база для організації педагогічної практики студентів з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Напрям підготовки "Дошкільна освіта". Запитання до державних іспитів на 2014-2015 н.р.

 

V. Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

1. Стажування педагогічних (науково-педагогічних) працівників з методики викладання педагогічних дисциплін у вищій школі (з відривом від основного місця роботи, без відриву від основного місця роботи).

2.Виховна робота зі студентським колективом. Куратори академічних груп (к.пед.н., доц. Кудрявцева О.А., к.пед.н., доц. Листопад О.А.) проводять виховну роботу зі студентами, а саме організують різноманітні виховні заходи, разом зі студентами активно беруть участь у виховних загально університетських та факультетських заходах, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують студентські гуртожитки та інструктують студентів з питань щодо запобігання розповсюдження у студентському середовищі негативних явищ: пияцтва, паління, наркоманії тощо, моніторять працевлаштування випускників (спеціалісти та магістри) спеціальності «Дошкільна освіта».

3. Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді – проводяться профорієнтаційні зустрічі, презентації напряму підготовки та спеціальності «Дошкільна освіта», бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією навчальних закладів м. Одеси та Одеської області під час проходження педагогічної практики (д.пед.н., професор Нестеренко В.В., к.пед.н., доц. Княжева І.А., к.пед.н., доц. Кудрявцева О.А., к.пед.н., доц. Листопад О.А., к.пед.н., ст. викладач Мардарова І.К.).

Контакти: тел. (048) 718-57-22

 

 

Останнє оновлення: Вівторок, 26 грудня 2017, 09:16

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory