Кафедра історії України

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анотації програм 2017-2018 навчального року

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Красножон Андрій Васильович

е-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат історичних наук, завідувач кафедри історії України. Сфера наукових інтересів – історія фортифікації Північно-Західного Причорномор’я XIV-XVIII ст. Автор та співавтор більш ніж 100 наукових робот у виданнях України, Молдови, Росії, Литви. Видав декілька монографій.

Кандидатська дисертація на тему: «Білгород-Дністровська фортеця в контексті етнополітичного розвитку Карпато-Дністровських земель у XIV-XV ст (2010 р., захист відбувся у Черновицькому Національному университеті імені Юрія Федьковича).

У 2001 р. закінчів історико-філологічний факультет Південно-українського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.

У 1999-2001 рр. пройшов стажування в університеті «Высшая Антропологическая Школа» (м. Кішиньов, Молдова). Факультет культурної антропології.

У 2004 р. закінчив аспірантуру на кафедрі всесвітньої історії Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.

З 2004 – до 2013 рр. – викладач кафедри Всесвітньої історії.

2013-2015 гг. – доцент кафедри історії України Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

З грудня 2015 р. завідувач кафедри історії України ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

 

Добролюбський Андрій Олегович, доктор історичних наук, професор, народився 18.04.1949 р. в м. Одеса. Закінчив історичний факультет Одеського державного університету (1971) і аспірантуру по кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків (1976).

 

Працював науковим співробітником Інституту археології НАН України (1976-1986); зав. сектором археології Управління культури Одеського облвиконкому, (1986-1989); керівником археологічної експедиції ЮНЕСКО-ICOM (1989-1992). З 1992 р. працює в Південноукраїнському державному педагогічному університеті, м. Одеса: доцент (1992-1995), професор (з 1995), зав. кафедрою історії України (1997-2000), професор кафедри всесвітньої історії (з 2001), зав. кафедрою всесвітньої історії ( 2009-2012), зав. кафедрою історії України (2014-2015).

 

Обраний професором кафедри історії України Херсонського державного університету (1997), професором кафедри історії світових цивілізацій університету «Вища антропологічна школа» (Молдова, Кишинів).

 

В 1981 р. захистив кандидатську дисертацію «Кочовики IX-XIV ст. на заході степового Причорномор’я» (Київ: Інститут археології НАН України), а в 1991 – докторську дисертацію «Кочовики на заході причорноморських степів в X-XVIII cт. (історико-археологічне дослідження)» (Санкт-Петербург, Інститут історії матеріальної культури РАН, 1991).

 

Основні напрямки досліджень: історія, археологія, краєзнавство Північного Причорномор’я, теорія та методика археології, проблеми номадизму, етнічної та соціальної історії та хронології, антична археологія, археологія "свіжих пам’яток", філософія історії, культурна антропологія, історико-археологічні дослідження Одеси, Херсона, Ізмаїла тощо.

 

Автор понад 200 наукових статей та 12 книг.

 

 

50 років археологічної роботи в Україні, Молдові, Середній Азії, Північному Кавказі тощо; спеціаліст по розкопкам курганів, пам’яток античного часу та середньовіччя, сучасних міст Причорномор’я. Керівник археологічних експедицій: Чуфут-Кале (Бахчисарай, Крим), Ізмаїльська фортеця, Зільга (Осетія) по програмі ЮНЕСКО "Великий Шовковий Шлях". Керівник археологічних розкопок в Одесі та Херсоні (1995-2006). ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

Чумак Володимир Михайлович 

Кандидат історичних наук (1978 р.), доцент (1983 р.). Науково- педагогічний стаж роботи в університеті 37 років. У 1992-1997 й 2001-2014 рр. – завідувач кафедри історії України, у 1995-2010 рр. – декан історико-філологічного факультету. Має 2-х захищених аспірантів.

Тема кандидатської дисертації «Комитеты незаможних селян в период восстановления народного хазяйства (1921-1925 гг.) (на материалах юга Украины)». Дисертація захищена у 1978 році в Харківському державному університеті.

Сфера наукових інтересів: історія національних відносин й етнополітики в Україні у першій половині ХХ століття, зокрема, політики «українізації» в УСРР у 1920-ті - на початку 1930-х. рр.; історія комітетів незаможних селян у роки громадянської війни й НЕПу.

Опублікував 82 наукові роботи, у тому числі 1 монографію (у співавторстві), 74 статті, 8 методичних видань, у тому числі 1 навчальний посібник з грифом МНО України (у співавторстві)

ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

Шарова Тетяна Петрівна

Кандидат історичних наук. Кандидатська дисертація «Залучення жінок у відбудову промисловості (1921-1925рр.): Досвід Компартії України». (1990 р.). Доцент кафедри історії України (1994 р.). У ПНПУ імені К. Д. Ушинського працює з 1981 р.

Про неї:

Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу та асистентів : Ч. 1. // Наук. Вісник ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. – 2004. - № 1-2.; Букач В. М. Вчені історико-філологічного факультету ПДПУ ім. К. Д. Ушинського: Довідник. – Одеса: ПДПУ, 2007.

Викладаї навчальні курси «Історія України», «Історія Росії», спецкурс «Гендерний підхід в історії. Історія жіночого руху в Україні як складова гендерної історії».

Протягом останніх трьох років керувала успішно захищеними 42 курсовими, 18 дипломними та 5 магістерськими роботами.

Теми курсових робіт:

«Русько-візантійські відносини за часів перших князів Київської Русі», «Запровадження християнства в Київській Русі: передумови та хід релігійної реформи», «Видатні жінки Київської Русі», « Роль жінок у суспільному житті України козацької доби», «Українсько-російські відносини у роки Національної революції середини XVII ст.», «Запорізьке козацтво в міжнародних відносинах кінця XVI-XVII ст.». ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

Гізер Сергій Миколайович

Кандидат історичних наук, тема дисертації «Ногайські племена на Південному Заході України (кінець XV – XVII cт.)» (2002 р.). Старший викладач, приват-доцент кафедри історії України. В ПНПУ імені К.Д. Ушинського працює з 2001 р.

Викладає навчальні дисципліни «Історія України», «Історія СРСР», «Історична географія України», «Допоміжні історичні дисципліни», «Етнографія», спецкурс з історії України «Козацтво на Півдні України: історія та сучасність ». Керує архівною практикою студентів.

Під його керівництвом протягом останніх років захищені магістерські, дипломні та курсові роботи за наступними темами: «Розвиток Одеси в епоху М.С. Воронцова»; «Участь іноземців у справі заснування Одеси»; «Українські землі у колі геополітичних інтересів Росії, Речі Посполитої та Кримського ханства (1657 – 1709 рр.).»; «Населення південної Бессарабії у XV – XVII ст.»; «Роль козацтва в російсько-турецьких війнах 1768 – 1774 та 1787 – 1791 років»; «Західні улуси Золотої Орди: історична географія та політична історія»; «Російсько-турецька війна 1806-1812: бойові дії на території Одеській області»; «Київська Русь і кочовики Північного Причорномор’я: політичні та економічні відносини за писемними та археологічними джерелами»; «Чорноморське козацьке військо у російсько-турецькій війні 1787 – 1791 рр. та його роль в колонізації південних степів»; «Козацько-татарський військовий союз 1648 – 1654 рр.»; «Слов’янські племена на сторінках творів візантійських хроністів VIX ст.»; «Турецька доба в історії Півдня України: періодизація та хронологія»; «Молдавські походи Северина Наливайка 1594 – 1595 рр.»; «Тюркські топоніми Буджаку: історико-етнографічний аспект»; «Білгород (Аккерман) у другій половині XIII – XV ст.: социально – економічний розвиток»; «Записки Одеського товариства історії та старожитностей як відображення наукового життя товариства»; «Захист кордонів Південно-Східного Поділля в XVI – на початку XVII ст.» та інші.

За останні три роки підготував до всеукраїнського студентського конкурсу роботи студентів Ю. Бігунової «Білгород (Аккерман) у XIV – XV ст.: етносоціальний аспект» (2009 р.) та І.Мариніча «Особливості взаємовідносин князівств Південної Русі і Золотої Орди» (2012 р.). ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

Касілова Вікторія Михайлівна працює в університеті з 1984 року, з 1994 року - на посаді старшого викладача кафедри історії України, з 2009 року – приват-доцент кафедри.

Касілова В.М. викладає навчальний курс «Історія України» для студентів І та ІІ курсів історико - філософського факультету (напрямок підготовки «Історія»), спецкурс .), «Українська державна ідея XVП-XVШ ст.: проблеми формування, еволюції, реалізації» для спеціалістів напрямку підготовки «Історія», курс «Історія України» для студентів інституту іноземних мов, керує педагогічною та музейною практикою студентів – істориків.

Здійснює наукове керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами. Протягом останніх трьох років під керівництвом Касілової В.М. були успішно захищені:

курсові роботи за темами: «Державотворчі процеси в Київській Русі за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого», «Повсякденне життя людей Київської Русі», «Феномен князя Костянтина Острозького в українській історії», «Суспільно – політична організація та етнічний склад українського козацтва», «Богдан Хмельницький: людський вимір», «Хмельниччина в історіографії» та інші (загалом 40 робіт); ДЕТАЛЬНІШЕ...

МАНУІЛОВА Катерина Віталіївна (12.05.1980, м. Ташкент, Узбекистан) – кандидат історичних наук (2012 р.).

З вересня 2007 р. – грудень 2010 р. – асистент кафедри історії України, Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. З грудня 2010 р. – викладач кафедри історії України, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію “Політика українізації і національної меншини Півдня Української СРР у 20 – 30-ті рр. XX ст.” Науковий керівник – М. І. Михайлуца.

Сфери наукових інтересів: дослідження впливу політики українізації на національні меншини Півдня України в 20 – 30-ті рр. ХХ ст.; децентралізації публічної влади в історичній ретроспективі.

Автор понад 50 наукових праць з політики українізації/коренізації на Півдні України у 20-х – 30-х рр. ХХ ст., особливостей децентралізації публічної влади (зокрема, 1 монографія, 2 методичні завдання, 43 наукові статті, в тому числі в Польщі, Угорщині, Російській Федерації ). ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

 

Контакти

Пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Останнє оновлення: Четвер, 21 грудня 2017, 17:51

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory