Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчально-методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти

Анонси програм 2017-2018 навчального року
Методичні матеріали (бакалавр)
Методичні матеріали (магістр)

І. Загальні відомості

Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики почала своє існування у 2002 році. Із самого початку існування кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Корольова Тетяна Михайлівна.

Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики здійснює підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 035 Філологія (переклад з англійської, китайської українською) спеціалістів за спеціальністю 7.02030304 Переклад, та магістрів за спеціальністю  035 Філологія (переклад англійської українською). Підготовка фахівців здійснюється на факультеті іноземних мов. Навчальний процес забезпечують:

- деканат  факультету іноземних мов;

- кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики, серед яких 33% - професори, доктора філологічних та педагогічних наук, 90% - доценти, кандидати філологічних і педагогічних наук;

- інші підрозділи, які за змістом своєї роботи виконують функції за профілем факультету.

Викладання дисциплін проводиться за новими навчальними планами, які були розроблені колективом кафедри та затверджені Міністерством освіти України, а також за оновленими навчальними програмами з урахуванням багатоступеневої підготовки фахівців освітніх ступеней Магістра і Бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст.

При кафедрі функціонує кабінет технічних засобів навчання, бібліотека науково-методичної, культурознавчої та художньої літератури на іноземних    мовах. Викладачі кафедри інтенсивно проводять науково-дослідницьку роботу і на базі кафедри створена секція з теоретичної та прикладної лінгвістики Південного регіонального центру НАН і МОН  України, при якій працює лабораторія сучасних мовленнєвих технологій, яка почала свою діяльність у 2006 році.

ІІ. Науково-педагогічний склад

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

Корольова Тетяна Михайлівна

Закінчила Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова (факультет романо-германської філології);

Доктор філологічних наук, професор;

Завідувач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики;

Голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 41.053.05;

Головний редактор наукового видання з проблем сучасної лінгвістики «Науковий вісник ПНПУ ім. К.Д. Ушинського: Лінгвістичні науки»;

Голова асоціації фонетистів Південного регіону України;

Засновник визнаної наукової школи «Експериментальне дослідження лінгвістичних характеристик та моделювання структури сучасного дискурсу»;

Член асоціації перекладачів.

 

Величенко Олена Вадимівна

Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію філолога, перекладача англійської мови.

Кандидат філологічних наук;

Викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики.

Член спеціалізованої вченої ради К 41.053.05.

 

Грушко Світлана Петрівна

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (факультет німецької мови)

Кандидат філологічних наук;

Доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики;

Член асоціації германістів.

Дерік Ілона Морисівна

Закінчила Одеський національний університет імені. І. І. Мечникова (факультет романо-германської філології);

Кандидат філологічних наук;

Доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики;

Член спеціалізованої вченої ради К 41.053.05.

 

 

 

Попова Олександра Володимирівна

Закінчила Воронезький державний педагогічний університет (факультет іноземних мов);

Доктор педагогічних наук;

Доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики;

Директор освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція»;

Член спеціалізованої вченої ради К 41.053.04.

Жмаєва Наталя Сергіївна

Закінчила Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова за спеціальністю «Німецька мова та література»;

Кандидат філологічних наук;

Доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики;Член спеціалізованої вченої ради К 41.053.05.

Юхимець Світлана Юріївна

Закінчила Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (факультет початкового навчання);

Кандидат педагогічних наук;

Доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики;

Відповідальний секретар «Наукового вісника ПНПУ імені К. Д. Ушинського: «Лінгвістичні науки».

 

Савченко Євгенія Юріївна

Закінчила Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (філолог, викладач англійської та німецької мов);

Кандидат філологічних наук;

Cтарший викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики.

Іграк Карина Юріївна

Закінчила ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію філолога, перекладача англійської мови, викладача англійської мови);

Викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики;

Фахівець денної форми навчання факультету іноземних мов.

Дегірменджі Еліна Володимирівна

Закінчила факультет іноземних мов за спеціальністю «Мова і література (англійська, німецька)» (2006 р.), та факультет післядипломної освіти за спеціальністю «Психологія» (2010 р.) Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;

Кандидат психологічних наук;

Викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики.

Дружина Тетяна Антонівна

Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури і англійської мови та зарубіжної літератури (факультет української філології)

Кандидат філологічних наук;

Cтарший викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики.

Вчений секретарь спеціалізованої вченої ради К 41.053.05 при Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К Д. Ушинського»

Швецова Владислава Євгенівна

Закінчила факультет іноземних мов (спеціальність “Педагогіка та методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)”) Південноукраїнського національного університету імені К.Д. Ушинського (Україна)

Викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики;

Помічник декана факультету іноземних мов;

Фахівець заочної форми навчання факультету іноземних мов

 

ІІІ. Навчально-методична робота

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним, гнучким та відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України до змісту вищої освіти.

Працівниками кафедри здійснено значну роботу з навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців за напрямом підготовки 035 Філологія (переклад з англійської, китайської українсько) і за спеціальністями 7.02030304 Переклад та 035 Філологія (переклад англійської українською). На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з таких навчальних дисциплін:

1) за освітнім ступенем Бакалавр – «Теорія і практика перекладу» (доц. І. М. Дерік, доц. Н. С. Жмаєва, доц. О. В. Попова), «Особистість перекладача та автора художнього тексту» (доц. С. Ю. Юхимець), «Актуальні напрями сучасного перекладознавства» (доц. Н. С. Жмаєва) та інші;

2) за освітньо-кваліфікаційним рівнем Спеціаліст – «Стилістичні основи перекладу художнього тексту» (доц. Н. С. Жмаєва), «Проблеми фразеології у перекладі», «Лінгвістичні основи перекладу науково-технічних текстів» (доц. І. М. Дерік), «Основи редагування перекладів», «Переклад офіційних паперів» (доц. О. В. Попова) та інші;

3) за освітнім ступенем Магістр – «Проблеми автоматизованого перекладу» (проф. Т. М. Корольова), «Теорія і практика синхронного перекладу» (доц. С. Ю. Юхимець), «Основи редагування перекладів» (доц. О. В. Попова), «Основи науково-технічного перекладу», «Перекладознавчі аспекти дискурсології» (доц. І. М. Дерік), та інші.

Співпрацівники кафедри, спираючись на роботи українських (І. В. Корунець, В. І. Карабан, Г. Е. Мірам, А. В. Мамрак, В. К. Шпак та інші) та зарубіжних (І. С. Алєксеєва, В. В. Антонова, Є. В. Брєус, Т. А. Казакова, С. С. Мікова, О. В. Петрова, В. В. Сдобніков та інші) науковців в галузі перекладознавства, детально досліджують окремі аспекти з теорії і практики перекладу, розробляють курси лекцій та робочі програми з навчальних дисциплін згідно з робочим планом, презентують свої винаходи на науково-методичних семінарах протягом навчального року.Вважаємо за доцільне констатувати той факт, що а ні в українській базі електронних ресурсів з науково-методичного забезпечення спеціальності 035 Філологія (переклад з англійської, китайської українсько), а ні в друкованих джерелах робіт з проблематики перекладознавства, що зазначена в навчальних планах, немає.

Згідно з тематикою навчальних програм співробітниками кафедри розробляються методичні рекомендації, в яких відображено тематику, зміст, питання для самостійного вивчення, зразки типових практичних завдань, завдання для самоконтролю знань студентів з усіх навчальних дисциплін. Методичні рекомендації висвітлюють актуальні напрями науково-методичних досліджень і є оригінальними за композиційним та змістовим компонентами. 

На базі змістового компоненту робочих програм навчальних дисциплін викладачами кафедри розробляються, оновлюються та допрацьовуються програми державних іспитів, корегуються матеріали модульного контролю.

Слід відзначити роботу авторів навчальних посібників, серед яких декілька отримали гриф МОН України: д.філол.н., проф. Т. М. Корольова, к.філол.н., доц. І. М. Дерік, к.пед.н., доц. О. В. Попова, к.психол.н., доц. Дін Сінь, к.філол.н., доц. Грушко С.П. . Навчальні посібники і підручники відрізняються своєрідністю, цікавими ідеями та актуальним професійно орієнтованим матеріалом, вперше розробленим представниками кафедри і виданими в країні.

Отже, робота кафедри повсякчасно спрямована на підвищення рівня методичної складової процесу викладання різних аспектів перекладу та іноземних мов.ІV. Наукова робота

Кафедра проводить інтенсивну роботу щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації. Створена та успішно працює спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за двома спеціальностями: 10.02.15 – загальне мовознавство і 10.02.16 – перекладознавство. Спеціалізовану вчену раду очолює завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Т. М. Корольова, вчений секретар – к. філол. н. Т. А. Дружина. Тематика науково-дослідних робіт на здобуття наукових ступенів кандидатів та докторів філологічних наук охоплює широкий спектр проблем у галузі мовознавства та перекладознавства. Результати досліджень складають основу дисертаційних робіт аспірантів та молодих викладачів кафедри, на їх базі написано декілька підручників з профілюючих дисциплін кафедри. 

Для своєчасної публікації одержаних висновків досліджень кафедрою видається збірник наукових розвідок «Науковий вісник ПНПУ ім. К. Д. Ушинського – Лінгвістичні науки», затверджений ВАК України у якості фахового видання (головний редактор фахового видання – д. філол. н., проф. Т. М. Корольова, відповідальний секретар – к. пед. н., доц. С. Ю. Юхимець ). Комплексний підхід до організації теоретичних та експериментальних досліджень дозволив кафедрі перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики стати опорною базою для організації та координації наукових досліджень, що проводяться у Південному регіоні України. Завідувач кафедри доктор філологічних наук, професор Т. М. Корольова є головою секції теоретичної та прикладної лінгвістики Південного наукового центру НАН України. 

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у міжнародних і Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях;разом із студентами виступають з доповідями й обговорюють актуальні проблеми сучасного мовознавства і перекладознавства на засіданнях студентського наукового гуртка; проходять стажування у вищих навчальних закладах м. Одеси та за кордоном (Німеччина, Австрія, Англія, США), у свою чергу, кафедра є базою для проходження стажування викладачів іноземних мов філологічних факультетів південних регіонів України. Завдяки реалізації міжнародного проекту «Інститут Конфуція» стало можливим проходження стажування викладачів кафедри та студентів університету на базі вищих навчальних закладів КНР.

За період існування кафедра випустила понад 300 фахівців-перекладачів. 

V. Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

  1. Виховна роботазі студентським колективом. Куратори академічних груп проводять виховну роботу зі студентами, а саме організують різноманітні виховні заходи, разом зі студентами активно беруть участь у виховних загально університетських та факультетських заходах, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують студентські гуртожитки та інструктують студентів з питань щодо запобігання розповсюдження у студентському середовищі негативних явищ: пияцтва, паління, наркоманії тощо, моніторять працевлаштування випускників.
  2. Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді– проводяться профорієнтаційні зустрічі, презентації напряму підготовки 035 Філологія (переклад з англійської, китайської українсько) та спеціальності 035 Філологія (переклад англійської українською), бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією навчальних закладів м. Одеси та Одеської областіпід час проходження педагогічної практики (к.філол.н., доц. Жмаєва Н.С., к.пед.н., доц. Попова О.В., к.психол.н., доц. ДінСінь); 
  3. Проведення позанавчальних заходів – залучення студентів до участі в освітньо-культурних заходах в межах міжнародного проекту «Інститут Конфуція» та освітньо-практичній програмі “WorkandTravel”.
  4. Організація та проведеннястудентських конференцій, а також міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій з проблем філології; видання програм та матеріалів конференцій.


VI. Контакти

Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

Адреса: вулиця Старопортофранківська, 34, кабінет, 33, місто Одеса, Україна, 65020

Телефон: (048) 732-47-69

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory