Кафедра теорії та методики дошкільної освіти

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анонси програм 2017-2018 навчального року

 

Кафедра теорії і методики дошкільної освітиКафедра теорії і методики дошкільної освіти була створена в 1986 році. Першими її завідувачами були д. біол. н., проф.  А. Кузнєцов, пізніше - к. біол. н., доц. В. Ян. До викладацького складу кафедри увійшли: к. пед. н., доц. Н.Г.Грама, ст. викл. В О.Інжестойкова, асистенти Р.Ф. Цвигун (Боєва), Г. О. Комісарова, О. Є. Пелепчук.

У 1989 р. кафедру теорії та методики дошкільної освіти очолила Алла Михайлівна Богуш - д. пед. н., проф., дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі освіти (номінація – Дошкільна освіта).

На цей час членами кафедри є:

Завідувач кафедри, доктор  педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України А. М. Богуш; доктор педагогічних наук, професор Н. Г. Грама; доктор педагогічних наук, доцент Ю.А.Руденко; кандидати педагогічних наук, доценти: А.Г.Івершинь, Л.В.Костюхіна, І. М. Непомняща, О.П.Соцька; кандидат педагогічних наук, викладач Г. П. Грама; кандидат педагогічних наук, асистент В.В.Баранова; викладач Г.І.Молодецька; старший лаборант К.С.Кот, М.П.Нікора.

Кафедра забезпечена підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, підготовленими членами кафедри. Богуш А. М. опубліковано підручники: «Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання дітей рідної мови в ДНЗ» з практикумом, «Дошкільна лінгводидактика» - хрестоматія, «Культура речевого общения детей дошкольного возраста», «Методика ознайомлення дітей з довкіллям у ДНЗ» з практикумом, «Методика ознайомлення дітей з українським народознавством» з практикумом, «Методика навчання дітей української мови в ДНЗ» з практикумом, «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у ДНЗ», «Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку», «Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку». Навчальні посібники: «Готуємо руку дитини до письма», «Перші кроки грамоти: передшкільний вік» та ін. Програми для ДНЗ: Мовленнєвий компонент дошкільної освіти», «Методика навчання дітей української мови в ДНЗ національних спільнот», «Світ дитинства», «Оберіг» та ін. Методичними рекомендаціями до курсів: «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень» (Н.Г. Грама, Г.П. Грама), «Основи образотворчого та декоративного мистецтва з методикою керівництва», «Художня праця та основи дизайну» (А.Г. Івершинь), «Культура мовлення та виразне читання», «Методика роботи з ліворукими дітьми» (Ю.А. Руденко), «Основи природознавства з методикою» (уклад. О. П. Соцька, Г. І. Молодецька).

Конференції. У 1991 р. було організовано проф. А. М. Богуш та проведено першу республіканську конференцію з теми «Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського в сучасній практиці дошкільного виховання» із запрошенням зарубіжних учених, а в 1992 році – Міжнародну конференцію «Я. А. Коменський і сучасність»,  за результатами яких було видано збірники доповідей і матеріали конференцій.

У період 1994-2003 проведено 2 республіканські й 5 обласних конференцій з теми «Наступність  і перспективність ступеневої освіти ДНЗ -ЗОШ».

Перший міжнародний педагогічний конгрес [«Дошкільна, перед шкільна та початкова ланки освіти: реалії та перспективи»] було проведено 30 червня-2 липня 2011 року.

У 2002 році кафедра взяла активну участь в організації і проведенні VIII Всеукраїнських  педагогічних читань, присвячених педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського.

Вересень 2008 року - кафедрою теорії і методики дошкільної освіти було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, магістрантів і молодих науковців присвячену 90–річчю з дня народження В.О. Сухомлинського «Сухомлинський і сучасність».

У 2014 році кафедрою було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» присвяченої 75-річчю з дня народження та 55-річчю професійної діяльності академіка Богуш Алли Михайлівни (29-30 жовтня 2014 р., м Одеса).

У 2016-2017 р.р. кафедрою організовано та проведено ІІ міжнародна конференція з теми «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» до 200-річчя університету (Україна – Польща) (30-31 травня 2016 р.), ІІІ міжнародна конференція з теми «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» до 200-річчя університету (29-30 жовтня 2016 р.), міжнародна конференція до 160–річчя з дня народження Софії Федорівни Русової з теми «Реалізація педагогічних ідей С. Ф. Русової у дошкільній освіті» (1-2 листопада 2016 р.), «Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського у вимірі сучасності» (30-31 березня, 2017 р.).

Зв’язок кафедри з ДНЗ та установами:

Наукові стосунки кафедри поступово розширюються. З 2001 р. кафедра уклала угоди про співробітництво з НАПН України, ПНЦ АПН України, навчально-виховним комплексом «Надія» (м. Одеса), Одеським дошкільним навчальним закладом «Ясла-садок» №274 комбінованого типу (м. Одеса), приватним закладом «Приватний дошкільний навчальний заклад (Ясла-садок) комбінованого типу «Радужний» (м. Радужний, Одеська обл.), Чорноморським дошкільним навчальним закладом «Ясла-садок» №6  (м. Чорноморськ, Одеська обл.), КДНЗ «Южненський міський ясла-садок №4 «Казка» (м. Южне, Одеська обл.), ШГП (м. Херсон), кафедрою теорії і методики дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Глухів, Україна, Сумська обл.), кафедрою теорії і методики дошкільної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського та ін.

 

Богуш Алла МихайлівнаЗаслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії у галузі освіти, дійсний член НАПН України,

доктор педагогічних наук, професор.

Завідуюча кафедри теорії і методики дошкільної освіти.

Адреса: 65029, м.Одеса, вул. Ніщинського, каб. 15  
      

Доктор педагогічних наук

Професор, дійсний член НАПН України

Завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти.

А. М. Богуш – відомий провідний вчений у галузі вітчизняної педагогічної науки, психолог (канд. психол. н.), педагог, засновник нової наукової галузі – української дошкільної лінгводидактики. Нею розроблено концептуальні засади мовленнєвого розвитку особистості (від народження до 7 років) та формування мовної особистості дошкільника; теоретико-методичні засади забезпечення наступності й перспективності щодо мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку й учнів початкової школи; сутність і структуру мовленнєвої готовності дітей до навчання у школі і підготовки руки дитини до письма; методику розвитку мовлення дітей (за всіма мовними аспектами) раннього і дошкільного віку.

А.М.Богуш нагороджена медаллю «Ветеран праці» (1986), бронзовою медаллю ВДНГ (Виставки досягнень народного господарства) (1987), срібною медаллю ВДНГ (1988), золотою медаллю ВДНГ (1989), почесною грамотою МНО України (1989, 1999), Почесною відзнакою голови Одеської обласної адміністрації (2004), знаком «Відмінник освіти України» (2006), знаком АПН України «К.Д.Ушинський» (2006), орденом Української православної церкви Рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня (2007), знаком МОН України «Василь Сухомлинський» (2008), знаком «За наукові досягнення» (2009), присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки» (2009), нагороджена Державною премією України в галузі освіти в номінації «Дошкільна і позашкільна освіта» (2013).

За науковим напрямом – українська дошкільна лінгводидактика, де фундатором та засновником виступила А.М.Богуш, дослідження під її керівництвом виконувалося у таких напрямах:

 • історичний аспект становлення розвитку дошкільної лінгводидактики та творче використання спадщини минувшини в сучасному дошкільному закладі (Т.А. Садова, О. С. Ткачук, Н. В. Маліновська, І.М.Непомняща, О. М. Біла, І.М. Кардаш, В.А. Пікінер, Т.М. Степанова);
 • теоретичні засади і концепти становлення дошкільної лінгводидактики як галузі (Т. М. Котик);
 • методика розвитку мовлення дітей раннього віку (Т. І. Науменко);
 • методика навчання дітей української мови в дошкільних закладах національних спільнот та іноземної мови (В.А.Ляпунова, Л.І.Фесенко (Казанцева), І.О.Луценко, С.В.Боднар);
 • народознавчий аспект розвитку мовлення (Л.І.Плетеницька, Т.Г.Постоян, С.В.Ласунова);
 • розвиток мовлення дітей молодшого шкільного віку та проблеми наступності між ДНЗ і першим класом школи (О.В.Паскаль, Н.І.Чепелюк, О.І.Артемова, О.В.Біляєва, М.П.Оліяр, Н.Є.Шиліна);
 • підготовка студентів дошкільних факультетів до навчання мови дітей дошкільного віку (Н.Л.Ємельянова, Т.М.Котик, Л.С.Плетеницька);
 • проблеми навчання мови майбутніх словесників (Ж.Д.Горіна, Н.Ф.Босак, Л.І.Орєхова, Л.А.Войцешук, О.В.Бугайчук О.В.Ковтун, О.М.Бєляк, І. О. Луценко);
 • методика розвитку і навчання дітей дошкільного віку рідної мови (О.П.Аматьєва, Л.І.Березовська, О.І.Білан, Н.В.Гавриш, Н.І.Луцан, К. Л. Крутій, О.С.Монке, Ю.А.Руденко, Н.В.Савінова, О.П.Соцька, О.С.Трифонова, І.І.Попова, Г.В.Чулкова, С.К.Хаджирадєва, Л.І.Михайлова, І.І.Зотова, В.В.Баранова);
 • розвиток мовлення учнів ЗОШ, гімназій (О.М.Біла, Г.І.Дідук, Є.П.Капіца, Л.М.Кулибчук, А.Д.Цимбалару);
 • історико-педагогічний аспект дослідження (Н.В.Лисенко, О.П.Лещинський, Т.М.Степанова, Т.А.Садова, О.Л.Скринська, О.А.Горчакова, Б.Т.Долинський).

Всього під керівництвом А.М.Богуш підготовлено і захищено 57 кандидатських дисертацій та 15 докторських дисертацій.

 

Навчальна робота

 

   • Дисципліни які викладаються на кафедрі.

«Дошкільна лінгводидактика», «Актуальні проблеми дошкільної освіти у вимірі сучасності».

   • Навчальні посібники, підручники, методичні рекомендації:

Усього видано більш ніж 200 праць, основні з них такі:

 1. Богуш А. М.  Весела скарбничка дідуся Сміховика: літературно-художня збірка для читання дітям дошкільного віку/А. Богуш, І. Попова. – Тернопіль: Мандрівець, 2016. – 271 стр. (Гриф МОН України)
 2. Богуш А. М. Методика розвитку мовлення і навчання дітей раннього віку рідної мови. – Навчально-методичний посібник для вихователів дітей раннього віку / А. М. Богуш, Н. В.  Маліновська– К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. – 392 с. (Гриф МОН України)
 3. Богуш А. М. Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот. – Програма та навчально-методичний посібник /А. М. Богуш. – Тернопіль: «Мандрівець», 2016 р. – 136 с.(Гриф МОН України)
 4. Богуш А. М. Вчимося складати розповіді. Навчання дітей п’ятого року життя розповідання за сюжетними картинами / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. – К.: Генеза, 2016 р. – 32 с. ( Серія: «Помічник вихователя ДНЗ»)
 5. Богуш А. М. Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях. / А. М. Богуш, І. Л. Сіданіч, В. Сучок та ін.– Навчальна програма та календарно-тематичний план. – Київ – Одеса, 2016. – 122 с. ( Гриф МОН України)
 6. Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. Монографія. – Вид-ння друге, доопрацьоване. К.: Вид. Дім «Слово». - 2010. - 374с.
 7. Богуш А.М. Формування мовленнєвої особистості в дітей дошкільного віку /Монографія: Формування мовної особистості на різних вікових етапах /Богуш А.М., Трифонова О.С., Кисельова О.І. та ін /[за заг. ред. А.М.Богуш];– Одеса: АПН України, 2008.- 272с.
 8. Богуш А.М. Готуємо руку дитини до письма : [практико-орієнт. зб. матеріалів на допомогу вихователям та батькам] : для використ. в дошкіл. навч. закл. - [3-тє вид., зі змінами і допов.]. - Т. : Мандрівець, 2009. - 105 с.
 9. Богуш А.М., Гавриш Н. В., Маркотенко Т. С.. Навчально-методичний  комплекс  з курсу  „Дошкільна лінгводидактика" :  навч.-метод. посіб. для студ. пед. закл. освіти -Луганськ. : „Знание", 2009. - 92 с.
 10. Богуш А.М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку: підруч. для студ. пед. закл. освіти / А. Богуш, Н. Гавриш, О. Саприкіна ; М-во освіти і науки України. — К. : Слово, 2009. - 407 с. Богуш А.М., Сучок В.Є. Хрестоматія з духовно-морального виховання дітей дошкільного віку; Нац. ун-т „Острозька Академія". - Острог : Нац. ун-т „Острозька Академія", 2009. - 234 с.
 11. Богуш А.М., Луцан Н.І., Мовленнєво-ігрова дошкільників. Мовленнєві ігри, ситуації, вправи. – Навчально-методичний посібник – К.: „Слово”, 2008 – 256 с.
 12. Богуш А.М. Упоряд.: Наукова школа академіка Алли Богуш: монографія /упоряд. і заг. ред. А. М. Богуш. - К. : Слово, 2009. - 525 с.
 13. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання дітей рідної мови. Підручник: Гриф МОН (за редакцією А.М. Богуш). –К.: Вища школа, 2007. – 542с.  (у співавторстві з Н.В.Гавриш).
 14. Богуш А.М. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі. Підручник для ВНЗ: Гриф МОН. - К.: Видавничій Дім „Слово”, 2008. – 408с. (у співавторстві з Н.В.Гавриш)

 

Мультимедійні та презентаційні матеріали да навчальних предметів:

 

 

-А.М. Богуш. Дошкільна лінгводидактика. – Електронний підручник. (у співавторстві з Н.В.Гавриш)

-А.. Богуш. Дистанційний курс «Теорія і методика розвитку мовлення дітей в ДНЗ» - електронний підручник. – (у співавторстві з Н. Гавриш)

 

-Усього видано понад 900 статей, основні з них такі:

 

 1. Богуш А. М.  Національно-патріотичне виховання в українському дитячому садку // Дошкільне виховання. - №3. – 2016. – с. 2-5. (0,5 др. арк.)
 2. Богуш А. М. Ракурси національного виховання С. Русової в умовах трансформації суспільства / Вісник Чернігівського національного університету. – Вип. 135. – Серія: педагогічні науки. – Чернігів, 2016. – с. 14 -18  (0, 75 др. арк.)
 3. Богуш А. М. Чинники розвитку особистості дитини в педагогічному вимірі Софії Русової // Науковий вісник ПНПУ ім. Ушинського. - Педагогічні науки. - Вип. 1 (108), 2016. - с. 7-12 (0,75 др. арк.)
 4. Богуш А. М.  Розуміння дітьми передшкільного віку образно-виразного мовлення віршованих текстів / Науковий вісник ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. - Педагогічні науки. - Вип. 4 (111), 2016. - ст. 7-12 (0,75 др.арк.)
 5. Богуш А. М. Проблемы детского двоязычия. Curriculare und soziale Aspekte der Bildung und Erziehung bilingualer Kinder 320 Seiten. ISBN: 978-3-944209-42-5. Herausgegeben Sergej Afonin und Elena Plaksina Serie: Das Neue in Erforschug und Vermittlung des Russischen. - Band 6, - Berlin. - 2015. - c. 15-23 (0,5 др. арк.)
 6. Богуш А. М. Особливості сприймання образного мовлення поетичних творів дітьми старшого дошкільного віку. - Зб: Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти. - Варшава,- 2016. - с. 8-11 (0,5 др. арк.)
 7. Богуш А. М.  Розвиток образного мовлення дітей у креативно-творчих ігрових ситуаціях. - Зб.: Актуальні проблеми дошкільної та вищої освіти. - Лодзь, 2016. - 9-12
 8. Богуш А. М. Формування мовленнєвої особистості в полікультурному освітньому просторі / современные векторы развития науки и образования в Китае и Украине. - Одесса-Харбин, 2016. - с. 71-80 (0,75 др.арк), англійською мовою
 9. Богуш А. М. Виховання любові до Батьківщини засобами рідного слова в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського / А. М. Богуш // Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції. Формування мовленнєвої особистості в полікультурному просторі. - Зб.: Актуальні проблеми філологічної підготовки фахівців у полікультурному просторі  ( м. Одеса,  2016) - с. 60-62.
 10. Богуш А. М. Виховання любові до Батьківщини засобами рідного слова в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського / А. М. Богуш // Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції та ХХІІІ Всеукраїнський педагогічних читань "Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: щоб у серці жила Батьківщина" 15-16 вересня (м. Луцьк) - 316 с. - с.19-23
 11. Богуш А. М. Ракурси національного виховання С.Русової в умовах трансформації суспільства / А. М. Богуш // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 160-річчю (березень, 2016. - Чернігів).
 12. Богуш А. М. Сучасні реалії і перспективи духовно-морального виховання дошкільників в Україні / А. М. Богуш // Регіональний науково-методичний семінар "Духовно-моральне виховання дошкільників: сучасні реалії і перспективи" (березень, 2016.- м.Одеса).
 13. Богуш А. М. Формування україномовної особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти в полікультурному просторі України / А. М. Богуш // Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми лінгводидактики: реалії та перспективи" (Херсон, квітень).
 14. Богуш А. М. Формування мовної особистості в полікультурному освітньому просторі / А. М. Богуш // ІІ міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі"(м.Одеса, травень, 2016)
 15. 20. Богуш А. М. Принципи модернізації дошкільної освіти в Україні / А. М, Богуш // ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти" (Одеса, травень 2016)
 16. Богуш А. М. Розвиток образного мовлення дітей у креавтивних ігрових ситуаціях / А. М. Богуш // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти"(м.Одеса, жовтень 2016).
 17. Богуш А. М.  Патріотичний вектор образу "Батьківщина" в педагогічній спадщині В.С.Сухомлинського / А. М. Богуш // ІХ міжнародна науково-практична конференція та ХХІІІ Всеукраїнські педагогічні читання "Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: щоб у серці жила Батьківщина" (15-16 вересня 2016 року, м. Луцьк)
 18. Богуш А. М.  Вектор сімейного виховання у спадщині В.Сухомлинського" / А. М. Богуш //  Науково-практична інтернет конференція з міжнародною участю 29-30 вересня 2016 року присвячена 200 річчю "Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського". "Дошкільне та та сімейне виховання: теорія, методика, практика".
 19. Богуш А. М. Національно-патріотичне виховання дітей у педагогічній спадщині С.Русової / А. М. Богуш // VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: Наука, студенство, сучасність" (Миколаїв, С.5-8 2016).
 20. Підготовка дітей до школи у психологічній спадщині В.Котирло. – Зб.: Актуальні проблеми психології. Психологія розвитку дошкільника. - т. IV. – Вип. 7 – К., 2011 – с. 43-50 ( 0,5 др. арк. ).

 

Виконується організаційна робота: є головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.08 – дошкільна педагогіка.

Нагороди

 • 1986 – медаль «Ветеран праці»
 • 1987 – Бронзова медаль ВДНГ
 • 1988 – Срібна медаль ВДНГ
 • 1989 – Золота медаль ВДНГ
 • 1989 – Почесна грамота МНО України
 • 1999 - Почесна грамота МОН України
 • 2004 – Почесна відзнака голови Одеської обласної адміністрації
 • 2006 – знак «Відмінник освіти України»
 • 2006 – знак АПН України «К.Д. Ушинський»
 • 2007 – орден української Православної церкви рівноапостольного Князя Володимира ІІІ ступеня
 • 2008 – знак МОН України «Василь Сухомлинський»
 • 2009 звання «Заслужений діяч науки і техніки України»

 

Проходила підвищення кваліфікації в Китаї у 2015 р.

 

Грама Ніна Григорівна


Доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики дошкільної освіти.

Адреса: 65029, м.Одеса, вул Ніщинського, каб. 15.

 • Доктор педагогічних наук
 • професор кафедри теорії і методики дошкільної освіти
 • Н.Г. Грама захистила докторську дисертацію в 2004 р., одержала вчене звання професора. Має понад 150 публікацій, з них 2 монографії з проблеми «Теоретико-методологічні засади фахової підготовки майбутнього педагога-вихователя до економічного виховання дошкільників». Член двох спеціалізованих учених рад (кандидатської і докторської).
  • Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

«Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень», «Основи економічного виховання», «Технологія викладання методик дошкільного виховання: математики, природи, образотворчого мистецтва, фізичного виховання, музичного виховання».

 • Керівництво студентською науково-досліджуваною діяльністю. Творчий  динамічний гурт «Формула педагогічного успіху майбутнього вихователя ДНЗ» (Студент – бакалавр – магістр – вихователь – менеджер дошкільної освіти).
 • Консультативний майданчик в м. Куп’янську, Харківської області, керівник старший викладач вищої категорії з фізики і математики ЗОШ 1-ІІІ ступеня № 1.

 

   • Наукові статті, тезиси. Біля 160 наукових статтей у фахових виданнях, посібники, монографії, програми.

 

Особливі дослідження

Отримання ґранта. Навчальний посібник з економічного виховання дітей дошкільного віку – «Чого Івась не навчився, того Іван не буде знати» отримав грант на конкурсі, організованому Міністерством освіти України та Міжнародним фондом «Відродження» в рамках програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні».

 

Керівництво проблемними групами. Творчий  динамічний гурт «Формула педагогічного успіху майбутнього вихователя ДНЗ» (Студент – бакалавр – магістр – вихователь – менеджер дошкільної освіти).

 • Консультативний майданчик в м. Куп’янську, Харківської області, керівник старший викладач вищої категорії з фізики і математики ЗОШ 1-ІІІ ступеня № 1. 1. Грама Н. Г. Самостійно-навчальна діяльність математичної підготовки майбутніх вихователів дошкільної освіти: Навч.-методичний посібник для самоконтролю студентів факультету дошкільної освіти / Н. Г. Грама, Г. П. Грама. -  Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016/2017. – 46 с.

 

Наукові статті та тезиси: 1. Грама Н.Г. Сенсорно-пізнавальний розвиток дітей другого року життя у найближчому предметному довкіллі/Н.Г.Грама// Zbiόr artykulow naukowych. II Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji “Aktualni problemi suchasnoї doshkilnoï ta vishoï osviti ” (30.05.2016 – 31.05.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2016. – 180 str.
 2. Грама Н.Г. Асоціативне мислення в соціальному середовищі дошкільника/ Н.Г. Грама // V Між нар. наук.-практ. Інтернет- конф. «Актуальні дослідження в соціальній сфері» ( «Current research in the social sphere»). – Міжнар. Центр ISSN  в Парижі. – Одеса. ОПУ. – 2015
 3. Грама Н.Г. Проектирование педагогами интегративных образовательных программ, ориентированных на субъектное становление дошкольников на основе акмеологического похода/ Н.Г. Грама//: Сб.науч.трудов/ Материалы Ш Междунар.научно-практ.конфер. «Педагогические основы становлення субъектности в образовательном пространстве: проблема, поиск, решение , 29 октября 2014. – Биробиджан, 2015. – ( Р.К. Сережникова). С. 19-26.
 4. Грама Н.Г. Формування інформаційно-математичної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти з використанням комплексу прикладних завдань/ Н.Г. Грама //Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти. Міжнародна науково-практична конференція. / Педагогічні науки ХДУ.– Херсон, 2011.– С.240-244.
 5. Грама Н.Г. Феномен духовності в контексті права, в життєвих ситуаціях/ Н.Г. Грама// Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної наукової конференції «Розвиток громадянського суспільства: духовність і право».– Львів, 2011.– С.84. – С.84-88.
 6. Грама Н.Г. Математичний розвиток особистості дитини дошкільного віку в сучасному баченні навчальних програм /Н.Г. Грама//Між нар. наук.-практ. конфер. «Вища освіта в сучасному суспільстві: шляхи оновлення та засоби реформування» 6-7 жовтня 2011 р., ПНПУ ім.. К.Д.Ушинського, 2011.– Одеса.– С. 62-65. (співавт. Грама Г.П.).
 7. Грама Н.Г. Методика розвитку активного мовлення дітей п’ятого року життя у процесі пізнання математичної мови/Н.Г. Грама// Науковий вісник, Одеса, 2012.
 8. Грама Н.Г. Інформаційно-комунікативні технології як засіб стимулювання школярів до навчальної діяльності/ Н.Г. Грама// Науковий вісник,   Одеса,  2012. – №5-6. – С. 30-36    ( Л.Г. Бріткіна).
 9. Грама Н.Г. Мовний розвиток дітей у передшкільній освіті у процесі математичної діяльності/ Н.Г. Грама, Г.П. Грама // Науковий вісник Миколаївського держ. університету імені В.О.Сухомлинського: зб.наук. праць. Серія «Педагогічні науки».–  Миколаїв, 2012.–  Випуск 1.37. – С. 87-91.  .

 

 
Руденко Юлія Анатоліївна

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти.

Адреса: 65029, м.Одеса, вул Ніщинського, каб. 15.

Доктор педагогічних наук

Доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти

Випускниця факультету педагогіки та психології дошкільної Одеського державного педагогічного інституту імені К.Д. Ушинського. Захистила кандидатську дисертацію у 2006 році. Захистила докторську дисертацію у 2016 році.

Має 2 монографії з проблеми «Методика збагачення словника дітей старшого дошкільного віку експресивною лексикою засобами української народної казки».

У 2016 році опубліковано монографію «Теоретико-методичні засади розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів»

 

 • Навчальна робота.
  • Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

«Культура мовлення та виразне читання», «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей в дошкільних навчальних закладах освіти», «Дошкільна лінгводидактика», «Методика увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу», «Методика роботи з ліворукими дітьми», «Дошкільна лінгводидактика».

 

Наукові статті, тезиси: 75 наукових праць, у тому числі 2 монографії, та методичні рекомендації.

 

   • Статті, тезиси:

 

 1. Руденко Ю. А. Педагогічні умови адаптації ліворуких дітей третього року життя до умов дошкільного навчального закладу / І.А. Левченко, Ю. А. Руденко// Zbiór artykułów naukowych. Z 40 Zbiór artykułów naukowych.IV Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji " Educational Sofia Rusova heritage in the context of contemporary Elementary Education " (01.11.2016 - 02.11.2016 ) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. - 44 str., Р. 17-24
 2. Руденко Ю.А. Розвиток  увиразнення мовлення майбутніх вихователів: методичний аспект/  Ю.А.Руденко  // Освітологічний дискурс. Електронне наукове фахове видання. Київський університет імені Б.Грінченка. -   № 3 (11), 2015 р. с. 248-260 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/279/242#.VYw7-vntlBc
 3. Руденко Ю. А. Технология развития выразительности речи будущих воспитателей дошкольных учебных учреждений (по материалам формирующего эксперимента)/ Ю.А.Руденко // Концепт. – 2015. – № 04 (апрель). – ART 15128. – URL: http://e-koncept.ru/2015/15128.htm. – ISSN 2304-120X.
 4. Руденко Ю.А. Рівні уживання та розуміння фразеологізмів в мовленні майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів// Ю.А.Руденко // Scientific Journal «ScienceRise» №5/4(10)2015. –р  [Електронний ресурс]. Режим доступу  http://journals.uran.ua/sciencerise/issue/view/2648
 5. Julia Rudenko. Comparative characteristics of the levels of expressiveness of future nursery-teachers’ speech at the phase of baseline and check experiment// Scientific Journal Modern European Researches (Salzburg, Austria), June, 2015. Р. 153-161
 6. Руденко Ю. The organization of self-guided activity of future nursery scholl teachers on developing the speech expressivevess (ang.)/ Ю.А. Руденко // Ridnamowa, 2015. № 40 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_uk/index.php?page=the-organization-of-self-guided-activity
 7. Руденко Ю.А. Тренінг як засіб розвитку увиразнення мовлення майбутніх вихователів / Ю.А.Руденко // Наука і освіта. - №4/с, 2011  с. 344-348.
 8. Руденко Ю.А. Увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: психолінгвістичний аспект / Ю.А. Руденко // Наука і освіта № 6/ СІІ, вересень, 2011 р. – с. 202 -206.
 9. Руденко Ю.А. Комунікативно-когнітивний підхід до розвитку увиразнення мовлення майбутніх вихователів / Ю.А. Руденко // Тези міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 6-7 жовтня, 2011р. „Вища освіта в сучасному суспільстві: шляхи оновлення та засоби реформування”.  С. 118-119
 10. Руденко Ю.А. Чинники реалізації комунікативної інтенції у професійно-мовленнєвій діяльності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Ю.А. Руденко // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й інституту соціальної та політичної НАПН України. Серія «Психологічні науки: проблеми і здобутки» - випуск 2. К.: Киму, 2011. 314 с. 377-383
 11. Руденко Ю.А. Культурологічний підхід до розвитку увиразнення мовлення майбутніх вихователів / Ю.А. Руденко // Наука і освіта. - №1. - 2012. - С. 155-160.
 12. Руденко Ю.А. Реалізація комунікативного потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів як необхідна передумова увиразнення  їхнього мовлення / Ю.А. Руденко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: Зб. наук. праць – Вип. 1.37. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – 450с.-(Серія «Педагогічні науки») С. 356 - 362

 

Організовано (член оргкомітету) та проведено (співкерівник секції) у 2016 році: І міжнародну науково-практичну конференцію «Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті сучасної дошкільної освіти» присвяченій  160 – річчю з дня народження видатної української громадської діячки, просвітительки і педагога і 200-річчю Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинского» (1-2 листопада, 2016 року). За матеріалами конференції видано збірник матеріалів конференції та програму конференції.

 

Особливі досягнення.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2008-2010 рр.).

Проходила підвищення кваліфікації в Польщі у 2015 р.

Костюхіна Лілія Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти.

Адреса: 65029, м.Одеса, вул Ніщинського, каб. 15

 • Кандидат педагогічних наук.
 • Доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти.
 • Випускниця музично-педагогічного факультету Одеського державного педагогічного інституту імені К.Д. Ушинського. Захистила кандидатську дисертацію 1990 році, закінчила докторантуру.

Навчальна дисципліна «Теорія і методика музичного», «Технологія викладання методик дошкільного виховання: математики, природи, образотворчого мистецтва, фізичного виховання, музичного виховання».

 

Наукові статті, тези:

 1. Костюхіна Л.В., Молодецька Г. І. Використання музики у навчальному процесі сучасного дошкільного навчального закладу / Л. В. Костюхіна, Г. І. Молодецька // Zbiór artykułów naukowych. Z 40 Zbiór artykułów naukowych. III Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji " ACTUAL PROBLEMS OF MODERN PRESCHOOL AND HIGHER EDUCATION" (29.10.2016 - 30.10.2016 ) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. - 116 str. Р. 49-53
 2. Костюхіна Л.В. Художньо-естетичне виховання  обдарованої дитини  у ранньому  віці/Л.В.Костюхіна, А.Г.Івершинь// Сб статей до конференції «Новое в педагогичной науке», №5, 2015- Сопот
 3. Костюхіна Л.В. Музика як засіб активізації пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку на заняттях/Л.В.Костюхіна, Кравченко О.С.// Педагогічний альманах. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, - 2015
 4. Костюхіна Л.В. Педагогічні умови музичного розвитку дітей дошкільного віку в музично-розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу /Л.В.Костюхіна, Кириленко О.Р.// Педагогічний альманах. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, - 2015
 5. Костюхіна Л.В. Місце музично-дидактичних ігор у розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку /Л.В.Костюхіна, Крижановська Т.С.// Педагогічний альманах. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, - 2015
 6. Костюхіна Л.В., Янгібаєва Н.В. Шляхи активізації навчання англійської мови дітей дошкільного віку / Сучасні проблеми дошкільної освіти // Педагогічний альманах. – Одеса, ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – Випуск І. – 2009. – С. 142-145
 7. Розвиток творчості учнів початкових класів на уроках з українського і російського читання / Л.В. Костюхіна, Т.В. Ніколайчук // Наука і освіта. - № 8. – 2010. –С. 135-137.
 8. Розвиток дитячої творчості в різних видах музичної діяльності /Л.В. Костюхіна, Ж.В. Колісніченко //Педагогічний альманах. - Одеса: ПДПУ імені К.Д.Ушинського, - Випуск 3.- 2011. - с.97-100 .
 9. Музикотерапія  в сучасному дошкільному навчальному закладі /Л.В. Костюхіна, Д. Ю. Храмчіхіна //Педагогічний альманах. - Одеса: ПДПУ імені К.Д.Ушинського, - Випуск 3.- 2011. - с.100-104 .
 10. Костюхіна Л.В. Взаємозв’язок різних видів художньої діяльності у процесі творчого розвитку особистості дошкільника /  Л.В. Костюхіна, Я.В. Гуцул // Наука і освіта. - №1. – 2012. – С. 130 - 132.
 11. Костюхіна Л.В. Роль мистецтва у соціальній адаптації дітей дошкільного віку /  Л.В. Костюхіна, А.Г. Івершинь, Н.С. Скачкова // Науковий вісник Миколаївського державого університету імені В.О. Сухомлинського. – Вип. 37. – 2012. – С. 131 - 133.

Непомняща Ірина Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти.

Адреса: 65029, м.Одеса, вул Ніщинського, каб. 15.

 • Кандидат педагогічних наук.
 • Доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти.
   • Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

«Дошкільна лінгводидактика», «Методика педагогічного спілкування з дітьми дошкільного віку», «Основи педагогічного спілкування», «Методика викладання дошкільної лінгводидактики у ВНЗ»

 

   • Наукові статті та тезиси:

 

 1. Особливості розвитку моральної свідомості дитини засобами народної педагогіки // Збірник наукових статей. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти. – Варшава, 2016. – С.112-116
 2. Непомняща І.М. Розвиток словесної творчості у дітей раннього віку в різних видах діяльності / І.М. Непомняща, А. Масалига  //  Педагогічний альманах. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, - 2015
 3. Непомняща І.М. Шляхи інтенсифікації навчання дітей раннього дошкільного віку в умовах ДНЗ / І.М. Непомняща, Магльована І. //  Педагогічний альманах. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, - 2015
 4. Непомняща І.М. Використання ідеї Вальдорфської педагогіки в умовах сучасних навчальних закладів / І.М. Непомняща, Н.С. Секрет //  Педагогічний альманах. – Одеса, ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – Вип. 4. – 2011
 5. Непомняща І.М. реалізація ідей раннього інтелектуального розвитку Глена Домана в умовах сучасного ДНЗ/ І.М. Непомняща, Д.Ю. Хармчихіна //  Педагогічний альманах. – Одеса, ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – Вип. 4. – 2011
 6. Непомняща І.М. До проблеми використання ідей М. Зайцева у сучасному освітньому просторі/ І.М. Непомняща, Т.С. Стоянова //  Педагогічний альманах. – Одеса, ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – Вип. 4. – 2011
 7. Непомняща І.М. Використання інформаційних технологій у мовленнєвому розвитку дошкільників/ І.М. Непомняща, К.В. Жиренко //  Педагогічний альманах. – Одеса, ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – Вип. 4. – 2011
 8. Непомняща І.М. До проблеми виховання духовності і морально-етичної поведінки у дітей старшого дошкільного віку/ І.М. Непомняща, А.М. Мартин //  Педагогічний альманах. – Одеса, ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – Вип. 4. – 2011
 9. Непомняща І.М. До проблеми розвитку творчої особистості дошкільника в художньо-мовленнєвій діяльності/ І.М. Непомняща, Є.Пєнова //  Педагогічний альманах. – Одеса, ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – Вип. 4. – 2011
 10. Непомняща І.М. Використання народної творчості у процесі морального виховання дошкільників / І.М. Непомняща // Науковий вісник Миколаївського національного університету. Зб. наукових праць . – Вип. 1.37. Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. – 450 с.
 11. Непомняща І.М. Використання лінгводидактичних ідей Є.І.Тихеєвої у збагаченні побутового словника дітей старшого дошкільного віку” (Наукова школа академіка Алли Богуш. Монографія / Упорядник і загальна ред. А.М.Богуш. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2009. – 528 с.: іл..
 12. Непомняща І.М.  До проблеми виховання культури мовлення у дітей старшого дошкільного віку/ І.М. Непомняща // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. №12, 2008 р.
 13. І.М. Непомняща. Вербальні методи морального виховання в аспекті народної педагогіки: матеріали ІІІ міжнар. наук. конф. [«Розвиток  громадського суспільства: духовність і право»], ( Львів, 2011.) – С. 276-284.
 14. Непомняща І.М. Теоретичні засади формування комунікативної компетенції у старших дошкільників / І.М. Непомняща, О.М. Щекотіліна// Зб. наук. статей «Педагогічний альманах». Сучасні проблеми дошкільної освіти. Вип. 2 – Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2010. – С.154-159
 15. Непомняща І.М.  До питання формування словесної творчості у дітей дошкільного віку / І.М. Непомняща, О.І. Даракова// Зб. наук. статей «Педагогічний альманах». Сучасні проблеми дошкільної освіти. Вип. 2 – Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2010. – С.150-154
 16. Непомняща І.М.  До проблеми виховання культури мовлення у дітей старшого дошкільного віку/ І.М. Непомняща // Зб. наук. статей «Педагогічний альманах». Сучасні проблеми дошкільної освіти. Вип. 2 – Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2010. – С.150-154
 17. Непомняща І.М.  Методика збагачення словника дітей в процесі ігрової діяльності /І.М. Непомняща, А.О. Антонова// Зб. наук. статей «Педагогічний альманах». Сучасні проблеми дошкільної освіти. Вип. 2 – Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2010. – С.146-150

 


Івершинь Анжеліка Геннадіївна

Кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти.

Адреса: 65029, м.Одеса, вул Ніщинського, каб. 15.

 • Кандидат педагогічних наук.
 • Доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти.
 • Випускниця художньо-графічного факультету Одеського державного педагогічного державного інституту імені К.Д. Ушинського. Захистила кандидатську дисертацію 2002 році.

 

   • Дисципліни, які викладаються на кафедрі:
 • «Основи образотворчого мистецтва і методика керівництва зображувальної діяльністю дітей», «Художня праця та основи дизайну», «Декоративне мистецтво та основи дизайну», «Методичний супровід художньо-творчої діяльності майбутніх вихователів».

 

Надруковано  методичні рекомендації:

 1. Ивершинь А., Шаматажи С. Обучаем технике макраме. /С. Шаматажи,  А. Ивершинь. – Одесса, ОГПИ, 1993, 38с.
 2. Івершинь А.Г. Дизайн для дітей /А.Г. Ивершинь/[Методичні рекомендації] Одеса: ПДПУ iм. К.Д. Ушинського, ОЦНТІ, 1998.-40с.
 3. Ивершинь А.,Программа по художественному конструированию для дошкольников /А. Ивершинь – Одесса, Аквариум, 2002, 16с.
 4. Ивершинь А. Дизайн в дошкольном воспитании (методы развития творческой активности на занятиях конструированием)/ А. Ивершинь  - Одесса, Копі-центр, 2005, 122с
 5. Ивершинь А.  Дизайн для дошкольников. Работа с волокнистыми материалами / А. Ивершинь – Одесса,  Копі-центр, 2007, 42с.

 

   • Наукові статті та тезиси:
 1. Івершинь А.Г. Готовність майбутніх вихователів до керівництва   художньо-творчою діяльністю дошкільників/ А. Г. Івершинь, Л. М. Бокова // Zbiór artykułów naukowych. Z 40 Zbiór artykułów naukowych.IV Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji " Educational Sofia Rusova heritage in the context of contemporary Elementary Education " (01.11.2016 - 02.11.2016 ) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. - 44 str. Р. 13-17
 2. Івершинь А.Г. Художньо-естетичне виховання  обдарованої дитини  у ранньому  віці//А.Г. Івершинь, Л.В. Костюхина// Сб статей до конференції «Новое в педагогичной науке», №5, 2015- Сопот.
 3. Івершинь А.Г. Проектно-художній підхід в естетичному вихованні майбутніх вихователів/ А.Г. Івершинь// Науковий вісник Миколаївського національного університету  ім.В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук / за ред..Степанової. - №2(49),травень 2015. –Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського
 4. Івершинь А.Г. До проблеми розвитку дітей раннього віку   у художньо-творчій діяльності/ А. Г. Івершинь, М. Колушкіна// Збірник наукових статей. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти. – Варшава, 2016. – С.17-22
 5. Івершинь А.Г. Художньо-естетичне виховання  дитини раннього віку   на заняттях з образотворчого мистецтв/ А.Г. Ивершинь, Ю. Нєжельська // Педагогічний альманах. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, - 2015
 6. Івершинь А.Г. Механізми педагогічного впливу музики на дітей раннього віку в сучасному світі/ А.Г. Івершинь, І.А. Непомняща// Педагогічний альманах. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, - 2015
 7. Івершинь А.Г. Екологічне   виховання   старших   дошкільників   на   заняттях   із конструювання /А.Г. Івершинь, С. Лихоконь // Педагогічний   альманах.   -   Одеса:   ПДПУ   імені К.Д.Ушинського,- Випуск 3. - 2011. - с.25-29
 8. Івершинь А.Г. Творчий розвиток особистості дошкільника засобами інтеграції мистецтв у сучасному дошкільному закладі /А.Г. Ивершинь// Педагогічний  альманах.  -  Одеса:  ПДПУ  імені , К.Д.Ушинського,- Випуск 3. - 2011. - с.29-33
 9. Івершинь А.Г. Дизайн-освіта для дошкільників /А.Г. Ивершинь// Матеріали  Першого міжнародного педагогічного конгресу -Сб.тез- с.69-70.
 10. Івершинь А.Г. Педагогические условия художественно-эстетического воспитания ребенка в дошкольном детстве /  А.Г. Івершинь // Наука і освіта. - № 1, 2012.-С.24-27

 
Соцька Олена Петрівна

Кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти.

Адреса: 65029, м.Одеса, вул Ніщинського, каб. 15.

 • Кандидат педагогічних наук.
 • Доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти.
 • Випускниця факультету дошкільного виховання Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Захистила кандидатську дисертацію 2009 році.
  • Дисципліни, які викладаються на кафедрі:
 • «Основи природознавства з методикою», «Теорія та методика фізичного виховання дітей», «Екологічне виховання дітей дошкільного віку», «Методика ознайомлення дітей з українським народознавством у ДНЗ», «Технологія викладання методик дошкільного виховання: математики, природи, образотворчого мистецтва, фізичного виховання, музичного виховання».
  • Наукові статті та тезиси:
 1. Соцька О. П. Відкриваємо таємниці Сонячної системи/ О. П. Соцька //  Палітра педагога, 2016. - №1. – С. 16-17.
 2. Соцька О.П. Дитини дошкільного віку в еколого-валеологічному просторі/О.П. Соцька, С.В. Бондаренко/ Збірник наукових доповідей: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» (30-31 травня 2016 р.). – Варшава, 2016. – 180 с., С. 130-134.
 3. Соцька О.П. Застосування традиційних видів загартовування у фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми старшого дошкільного віку/ О.П. Соцька, М.Бойченко // Зб.: Педагогічний альманах: сучасні орієнтири розвитку дошкільної та спеціальної освіти / Факультету дошкільної педагогіки та психології ПНПУ імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2016 (матеріали науково-практичної конференції), стр. 162-167
 4. Соцька О.П. Оздоровча парадигма виховання особистості дитини дошкільного віку/ О.П. Соцька, В.О. Продаус // Zbiór artykułów naukowych. III Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji "Actual problems of  modern preschool and higher education"  (29.10.2016 - 30.10.2016 )  - Warszawa: Wydawca:  Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. - 116 str., S. 109.
 5. Соцько О.П. Генеза еколого-естетичного розвитку особистості дитини раннього віку/О.П.Соцька, Н.Р. Рамазашвілі// Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Вип. 1(108). – Серія: Педагогіка. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2016. – 94 с., С. 75-79.
 6. Соцька О.П. Екологічний захист дитини у вимірі безпеки життєдіяльності/ Соцька О.П.// Рідна мова: квартальник українського вчительського товариства у Польщі.// – 2015. - №40.
 7. Соцька О.П. Морально-етичне виховання дітей старшого дошкільного віку у процесі ознайомлення з природою// О.П.Соцька, Г.Шельменко // Наука і освіта: науково-практичний журнал ПНПУ імені К.Д.Ушинського. – 2015. - №6. – С. 115-119
 8. Соцька О.П. Виховання здоров’я збережувальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку// О.П.Соцька, Г.О. Добрянська// Педагогічний альманах. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, - 2015 С. 173-176
 9. Соцька О.П. Екогуманітарна парадигма розвитку особистості дитини раннього віку /О.П.Соцька// Тези міжнародної конференції / Сборник научных докладов: Актуальні проблеми сучасної та дошкільної освіти (29.10.2014-30.10.2014). – Варшава, 2014. – 172 с., С.35-37.

 

Проходила підвищення кваліфікації в Польщі у 2016 р.
Баранова Вероніка Володимирівна

Кандидат педагогічних наук,

асистент кафедри теорії і методики дошкільної освіти.

Адреса: 65029, м.Одеса, вул Ніщинського, каб. 15

Кандидат педагогічних наук.

 • асистент кафедри теорії та методики дошкільної освіти.
 • Випускниця факультету дошкільного виховання Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Захистила кандидатську дисертацію 2014 році
  • Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

«Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку», «Основи природознавства з методикою», «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності у ДНЗ», «Методика ознайомлення дітей з українським народознавством», «Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови у ДНЗ».

Наукові статті та тезиси:

 1. Баранова В.В. Розвиток зв’язного мовлення старших дошкільників засобами образотворчої діяльності/ В.В. Баранова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Спецвипуск: «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти». – Одеса.- - ПНПУ імені К. Д. Ушинського. – 2014. – С. 23-28
 2. Баранова В.В. Розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в образотворчій діяльності/ В.В. Баранова// Збірник  наукових доповідей: Актуальні проблеми сучасної та дошкільної освіти (29.10.2014-30.10.2014). – Лодзь, 2014 – С. 139-142.
 3. Баранова В.В. О проблеме развития связной речи детей старшего дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности/ В.В. Баранова // Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. – Chişinău.- - Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. – 2015. №41 – С. 87-81 доступ до тексту: http://www.upsc.md/new/wp-content/uploads/2015/11/numar-.pdf
 4. Баранова В.В. Методика розвитку зв’язного мовлення старших дошкільників у процесі образотворчої діяльності/Баранова В.В.// Збірник  наукових доповідей: Актуальні проблеми сучасної та дошкільної освіти (30.05.2016-31.05.2016). – Лодзь, 2016 – С. 54-57.
 5. Баранова В.В. Сутність феномена «зв’язне мовлення»: ґенеза його становлення/Баранова В.В.// Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. – Одеса. – ПНПУ ім.. К.Д. Ушинського. – № 9 - 10. – 2012. – С. 56 – 61
 6. Баранова В.В. Содержание и методы развития связной речи детей в изобразительной деятельности/В.В.Баранова// Концепт. – 2014. – № 05 (май). – ART 14125. – 0,5 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14125.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X
 7. Баранова В.В. Проблема інтеракції мовленнєвої та образотворчої діяльності у ДНЗ/В.В.Баранова// Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції[«Педагогіка та психологія: наука та практика на сучасному історичному етапі»] ( 26 - 27 квітня 2013 р.)  Харків:  Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень» - 2013. С.34-36
 8. Баранова В.В. Педагогічні умови розвитку зв’язного мовлення дітей  старшого дошкільного віку в процесі образотворчої діяльності/В.В.Баранова// Метариали  за Х международна  научна практична конференция  [«Ключови въпроси  в съвременната наука - 2014»] (17 - 25 април 2014.) / Баранова Вероніка Володимирівна . – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД  - 2014. – С.19-21
 9. Баранова В.В. Вплив образотворчої діяльності на розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку/В.В. Баранова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ. – БДПУ.– 2012. – № 3. – С. 77 – 82
 10. Баранова В.В. Взаємозв’язок мовленнєвої та образотворчої діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі/В.В. Баранова// Вісник Інституту розвитку дитини. Вип.24. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – 2012. – С. 44-48

Молодецька Галина Іванівна

викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти.

Адреса: 65029, м.Одеса, вул Ніщинського, каб. 15

Викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти.

Випускниця факультету педагогіки та психології дошкільної Одеського державного педагогічного інституту імені К.Д. Ушинського.

   • Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

«Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку», «Основи природознавства з методикою», «Методика ознайомлення дітей з українським народознавством».

Наукові статті та тезиси:

 1. Молодецька Г. І., Костюхіна Л.В Використання музики у навчальному процесі сучасного дошкільного навчального закладу / Л. В. Костюхіна, Г. І. Молодецька // Zbiór artykułów naukowych. Z 40 Zbiór artykułów naukowych. III Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji " ACTUAL PROBLEMS OF MODERN PRESCHOOL AND HIGHER EDUCATION" (29.10.2016 - 30.10.2016 ) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. - 116 str. Р. 49-53
 2. Молодецька Г.І. Формування свідомого ставлення до занять фізичними вправами у дошкільників (у процесі родинного виховання) //Наука і освіта.  2009. - № 8. - С. 100-106. (у спів. з Монке О.С.).

 

 

 

 

 

 

 

Останнє оновлення: Субота, 30 грудня 2017, 12:17

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory