Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анонси програм 2015-2016 навчального року

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

 

МАРТИНОВА РАЇСА ЮРІЇВНА

Закінчила Ізмаїльський педагогічний інститут (спеціальність англійська мова)

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;

Завідувач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання;

Голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 41.053.04.

ЯБЛОНСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Закінчила ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (спеціальність мова та література (англійська, німецька)

Доктор педагогічних наук, професор;

Професор кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Член спеціалізованої вченої ради К 41.053.04; Д 41.053.03

ІРХІНА ЮЛІАНА ВАЛЕНТИНІВНА

Закінчила ДЗ: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (спеціальність мова та література (англійська, німецька)

Кандидат педагогічних наук, доцент;

Доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

 

СТРИГА ЕЛЕОНОРА ВЯЧЕСЛАВІВНА

Закінчила ДЗ: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (спеціальність мова та література (англійська)

Кандидат педагогічних наук, доцент;

Доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

ОСЬКІНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Закінчила ДЗ: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (спеціальність мова та література (англійська)

Кандидат педагогічних наук, доцент;

Доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

МУЛИК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Закінчила ДЗ: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (спеціальність мова та література (англійська)

Кандидат педагогічних наук, доцент;

Доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

ЄМЕЛЬЯНОВА ДАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Закінчила ДЗ: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (спеціальність мова та література (англійська)

Кандидат педагогічних наук, доцент;

Доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

 

                                             АВРАМЕНКО БОГДАНА ВОЛОДИМИРІВНА

 

                                              Закінчила ДЗ: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені                                                К. Д. Ушинського (спеціальність мова та література (англійська)

 

                                               Кандидат педагогічних наук;

 

                                               Викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

 

РУДИК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Закінчила ДЗ: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (спеціальність мова та література (англійська)

Викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

 

ПРОХОРОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Закінчила ДЗ: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (спеціальність мова та література (англійська)

Кандидат педагогічних наук;

Викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

КОРДОНОВА АЛЛА ВІКТОРІВНА

Закінчила Одеський державний університет імені І. І. Мечнікова (спеціальність мова та література (англійська, німецька)

Кандидат педагогічних наук;

Старший викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 41.053.04

СУШКЕВИЧ ІРИНА ЕДУАРДІВНА

Закінчила Пензенський державний педагогічний інститут імені В. Г. Белінського

Старший викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

 

АЛЕКСЄЄВА ОЛЬГА БОРИСІВНА

Закінчила Одеський державний університет імені І. І. Мечнікова (спеціальність мова та література (англійська, французька);

Старший викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

 

ДИШЕЛЬ ГАННА ВАДИМІВНА

Закінчила ДЗ: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (спеціальність мова та література (англійська)

Старший викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання                                               ДЯКУН ЗОЯ ІВАНІВНА

                                               Закінчила Одеський державний університет імені І. І. Мечнікова (спеціальність                                                      мова та література (французька);

                                           Старший лаборант, викладач кафедри західних і східних мов та методики їх                                                             навчання

МАТВЄЄВА ДАРІЯ ІЛЛІВНА

Закінчила ДЗ: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (спеціальність мова та література (українська, англійська)

Лаборант, викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

І. Загальні відомостіКафедра іноземних мов гуманітарних факультетів (з 2013 року кафедра західних і східних мов та методики їх навчання) почала своє існування у 2002 році. Із самого початку існування кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Мартинова Раїса Юріївна.

Кафедра здійснює підготовку фахівців напряму «Філологія* Мова та література (китайська)» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» за денною та заочною формами навчання. Також співробітники кафедри забезпечують навчальний процес на таких факультетах університету, як: художньо-графічному, фізичного виховання, музичної та хореографічної освіти, фізико-математичному, історико-філософському, психологічної освіти, дошкільної педагогіки, початкового навчання, української філології та на факультеті іноземних мов.

 

ІІ. Науково-педагогічний складНавчальний процес на кафедрі західних і східних мов та методики їх навчання забезпечують 18 науково-педагогічних працівників; 80% викладацького складу кафедри – доктори та кандидати наук.

Кафедрою забезпечується викладання іноземних мов (англійської, французької, німецької та китайської), а також дисциплін з методики викладання іноземних та теоретичних курсів вивчення іноземних мов, що передбачені навчальним планом. Заняття з іноземної мови проводяться викладацьким складом кафедри в інституті мов світу на факультеті української філології та факультетів іноземних мов, а також на інших факультетах університету.

 ІІІ. Наукова роботаКафедра проводить інтенсивну роботу щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації. Відкрита та успішно працює спеціалізована вчена рада К 41.053.04 із захисту кандидатських дисертацій за трьома спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови), 13.00.08 – дошкільна педагогіка та 13.00.03 – корекційна педагогіка. Спеціалізовану вчену раду очолює завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Мартинова Раїса Юріївна, вчений секретар – к. пед. н. Кордонова А. В. Тематика науково-дослідних робіт на здобуття наукових ступенів кандидатів педагогічних наук торкається широкого спектру проблем у галузі методики викладання іноземних мов, дошкільної педагогіки та колекційної педагогіки. Результати наукових досліджень із зазначених спеціальностей складають основу дисертаційних робіт аспірантів та здобувачів кафедри, вони виступають основою для написання підручників, монографій та статей, що виходять на кафедрі.

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у міжнародних і Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях; разом із студентами виступають із доповідями статей та розглядають актуальні проблеми сучасної методики навчання іноземних мов.

Викладачі кафедри регулярно проходять стажування у вищих навчальних закладах м. Одеси. У свою чергу кафедра західних і східних мов та методики їх навчання є базою для проходження стажування викладачів іноземних мов гуманітарних факультетів зі спеціальності іноземна мова (друга мова) та методика навчання іноземних мов у вищих закладах освіти з різних регіонів України.

 

ІV. Навчально-методична роботаЗміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоплановим, різногалузевим та відповідає сучасним потребам суспільства та вимогам, що ставляться Міністерством освіти і науки України до змісту вищої освіти.

Співробітниками кафедри здійснено значну роботу з навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з різних спеціальностей. Для цього викладачі кафедри розробили авторські робочі програми з таких навчальних дисциплін, як: практичний курс англійської мови (усі викладачі кафедри); практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (усі викладачі кафедри); іноземна мова (усі викладачі кафедри); сучасна англійська мова (усі викладачі кафедри); іноземна мова за професійним спрямуванням (Яблонська Т. М.); основи наукової комунікації іноземною мовою (Ірхіна Ю. В., Кордонова А. В., Ємельянова Д. В.); практичний курс французької мови (Дякун З. І., Алексєєва О. Б.); практичний курс німецької мови (Кордонова А. В., Балюк Г. С., Соколова В. В., Авраменко Б. В.); теоретична фонетика англійської мови (Ірхіна Ю. В.); теоретична граматика англійської мови (Стрига Е. В.); стилістика англійської мови (Татарина І. О.); лексикологія англійської мови (Яблонська Т. М.); країнознавство (Мартинова Р. Ю., Алексєєва О. Б., Мулик К. О.); література країни, мова якої вивчається (Оськіна Н. О.); література Англії (Ірхіна Ю. В.); історія англійської мови (Стрига Е. В.); методика навчання англійської мови (Мартинова Р. Ю., Кордонова А. В.); спецкурс з методики навчання іноземних мов (Мартинова Р. Ю.); вступ до сходознавства (Оськіна Н. О.); китайська мова (Лю Цзє); країнознавство (китайське) (Стрига Е. В.), теоретична фонетика китайської мови (Мартинова Р. Ю.), історія китайської мови (Стрига Е. В.), лексикологія китайської мови (Яблонська Т. М.).

Також у 2015 році на кафедрі західних і східних мов було відкрито нову спеціальність 6. 020303 Філологія* Мова і література (турецька). Усі дисципліни з цієї спеціальності читає викладач-носій мови Явуз Мустафа.

Співпрацівники кафедри, спираючись на роботи українських та зарубіжних (Т. Ю. Дроздова, К. Н. Качалова, Є. Є. Ізраілевич; А. І. Берестова, В. Г. Маілова, В. Ф. Сатинова, В. Л. Каушанська, В. О. Левашова, В. Д. Аракін, В. П. Дорожкина, Р. Є. Андрова, С. І. Хафізова, М. О. Стернина, М. І. Воротнікова, Р. Ю. Мартинова) науковців в галузі лінгвістики та методики, детально досліджують окремі аспекти з теорії і практики методики викладання іноземних мов, розробляють курси лекцій та робочі програми з навчальних дисциплін згідно з робочим планом.

Згідно з тематикою навчальних програм працівники кафедри розробляють методичні рекомендації, підручники, монографії та навчальні посібники та довідники, в яких відображено тематику лекцій та практичних, зміст, питання для самостійного опрацювання матеріалу для студентів з усіх навчальних дисциплін.

Також на базі робочих програм навчальних дисциплін співробітники кафедри розробляють матеріали для державних іспитів та вступних випробувань абітурієнтів, матеріали модульного контролю, дидактичні матеріали для підсумкового контролю.

Слід відзначити роботу професора Мартинової Раїси Юріївни «Цілісна загально дидактична модель змісту навчання іноземних мов», яка отримала гриф МОН України.

Співробітники кафедри розробляють навчальні посібники і підручники за системно-комунікативним методом, запатентованим професором Мартиновою Раїсою Юріївною.

Таким чином робота кафедри спрямована на підвищення рівня методичної ста наукової складової процесу навчання студентів нашого університету.

 

V. Організаційна роботаОрганізаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

1. Виховна робота зі студентським колективом. Куратори академічних груп проводять виховну роботу зі студентами спеціальності Філологія* Китайська мова та література: організують різнопланові виховні заходи, факультетські конкурси та вистави, а також проводять бесіди на актуальні та сучасні для студентської молоді теми під час кураторських годин.

Також викладачі кафедри постійно проводять бесіди, лекції-бесіди з патріотичного виховання зі студентами різних факультетів.

2. Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді– проводяться профорієнтаційні зустрічі (студенти 5-6 курсів, під час педагогічної практики), бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами навчальних закладів м. Одеси та Одеської області (Дишель Г. В., Сушкевич І. Е., Кордонова А. В., Ємельянова Д. В., Ірхіна Ю. В., Алексєєва О. Б.).

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory