Вітаємо ювіляра !

Колектив Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського вітає з ювілеєм Симоненко Світлану Миколаївну, доктора психологічних наук, професора, та бажає творчого натхнення, життєвої наснаги, міцного здоров’я, родинного щастя та  благополуччя!

Світлана Миколаївна Симоненко народилася в м. Берислав Херсонської області в родині службовців, закінчила школу на відмінно, потім Бериславське педагогічне училище з відзнакою, працювала вчителем початкових класів. В 1980-1985 роках навчалася у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка на філософському факультеті, спеціальність «Психологія». Після закінчення вишу працювала в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського у якості асистента та старшого викладача кафедри психології, а у 1987 році вступила до аспірантури науково-дослідного інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України (м. Київ). Так, у 1990 році захистила кандидатську дисертацію, у 2005 році захистила докторську дисертацію. У 1994-1999 роках була вченим секретарем спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій, з 1996 до 2014 року – провідний фахівець сектору психології Південного наукового центру НАПН України. З 2004 року очолює кафедру педагогічної та вікової психології Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (з 2015 року – кафедра психології розвитку і соціальних комунікацій).

      Науковий  та творчий потенціал Світлани Миколаївни Симоненко дозволили         створити та розвивати концептуально новий напрям в психології – це психологія

візуального мислення, що  став  методологічно та теоретично засадничим для  подальших наукових розробок у цій галузі і є досить перспективним. Розвиток досліджень відбувається у декількох  векторах: - подальше дослідження механізмів візуального мислення, візуальної психосемантики, їх розвиток, формування продуктивних візуально-мисленнєвих стратегій в різних видах творчої діяльності.

      По друге, грунтуючись на тому, що візуально-мисленнєві образи є інтегруючими в структурі образу світу, науковець пропонує вивчати  особливості образу світу суб'єкта діяльності через його візуально-мисленнєві образи, що дає можливість формувати образ світу нашої молоді. Це знайшло  відображення в кроскультурних дослідженнях образу світу студентської молоді України та Іраку, а також країн ЄС. Результатом цього було створення тренінгу толерантності «Єдиний світ» для студентів, що навчаються в Україні та інше.

      Ще одним напрямом наукових  пошуків Симоненко С.М. є інформаційна безпека дітей та молоді. У зв’язку з великим потоком інформації, де переважає візуальна, низького гатунку або завуальована дезінформація,  яка йде з телевізору, інтернету, реклами, в своїх дослідженнях Симоненко С.М. робить акцент на візуально-мисленнєвій готовності до її якісного переосмислення.  Виходячи з цього, започатковано та розробляється новий науковий напрям – «Рекреаційна психологія дитинства», пов’язаний з вирішенням означеної проблеми, а також  відновленням психічного здоров’я дітей шкільного віку в умовах рекреації.  В рамках цього напряму методологічно обґрунтовано концептуальну модель та напрямки психологічного супроводу школярів в умовах рекреаційних закладів.  Базою (можна сказати, всеукраїнського масштабу) для експериментальної реалізації цього наукового напряму і впровадження його в практичну діяльність став Український дитячий центр «Молода гвардія», де відбувається створення,  апробація та впровадження   інноваційних діагностичних, розвиваючих і корекційних психологічних технологій розвитку особистості школярів та збереження їх психічного здоров'я.

      Означені два наукових напрями мають своє наукове втілення. На основі концептуальних розробок  першого означеного напряму було започатковано наукову школу «Візуальне мислення: стратегіально-семантичний підхід», в якій ведеться робота з магістрантами,  аспірантами, докторантами та проводяться подальші дослідження з цієї наукової  проблематики. Під керівництвом С.М.Симоненко захищено 13 кандидатських дисертацій, також вже захищено дві кандидатські дисертації з проблематики рекреаційної психології  та готуються до захисту ще  наукові роботи з цих напрямів. Представники її наукової школи  працюють не тільки в Україні, але і в інших країнах далекого зарубіжжя: Китаї, Іраку, Великобританії.

      Під  керівництвом Симоненко С.М., починаючи з 2005 року організовано та проведено 12 міжнародних науково-практичних конференцій за тематикою  наукових пошуків: «Когнітивні процеси та творчість» і «Актуальні проблеми рекреаційної психології і педагогіки  дитинства», що стали уже традиційними і в яких приймають участь не лише українські науковці, але й науковці з країн далекого та ближнього зарубіжжя.  

      Симоненко С.М. є автором понад 130 наукових і навчально-методичних робіт, з них 6 монографій (4 у співавторстві) по проблемам психології візуального мислення, креативності та рекреаційної психології. Плідно працює на ниві підготовки молодих науковців: аспірантів, пошукачів, магістрантів. С.М. Симоненко є членом  спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій з психології (м.Одеса), а також є членом редакційної колегії наукометричних журналів: «Наука і освіта» (м. Одеса); «INNOVATIVE SOLUTIONS IN MODERN SCIENCE» (м. Дубаї); "PARADIGM OF KNOWLEGE" (м. Маскат, Королівство Оман) та наукового журналу «НАУКОВИЙ ОГЛЯД» (м. Київ). 

         За  плідну наукову діяльність має відзнаку «Відмінник освіти України» та нагороджена знаком «За наукові досягнення»;  грамоти від Академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України та обласної держадміністрації.   

         Користується заслуженою повагою серед науковців, у педагогічному  колективі  та серед студентів, магістрантів й аспірантів.   

         Дорога Світлана Миколаївна, прийміть наші найщиріші побажання -
відмінного здоров'я Вам та довгих років творчого життя. Ми пишаємося, що працюємо разом з Вами.

Останнє оновлення: Понеділок, 05 лютого 2018, 17:48

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory