Підсумкові матеріали конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія»

Дата проведення – 20квітня 2018 року.

Місце проведення – ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (м. Одеса).

Кількість учасників – із запрошених 29 студентів узяло участь 27 студентів (захищалося 26 конкурсних робіт).

Коротка інформація щодо виступу учасників.

Захист конкурсних робіт проводився на відкритому засіданні у присутності членів галузевої конкурсної комісії, усіх учасників конкурсу та зацікавлених осіб. У ході захисту наукових робіт учасники конференції використовували мультимедійні презентації, фотоматеріали фрагментів експериментальних досліджень, роздатковий матеріал. У процесі обговорення виступів конкурсантів брали участь члени галузевої конкурсної комісії та учасники конкурсу, що були присутні на засіданні.

Усіма учасниками конкурсу було зроблено доповіді, найбільш цікавими з яких були доповіді з наступних тем: «Гендерні особливості побудови життєвої стратегії студентів»; «Особистісна зрілість та суб’єктивне благополуччя у студентів різних форм навчання»; «Менталізація як функціональна складова соціального мета пізнання студентів»; «Особливості самооцінки підлітків піл впливом проживання в зоні АТО»; «Психологічні особливості гендерної ідентичності у студенток»; «Співвідношення рівня інтелектуальних здібностей та структури навчальної мотивації студентів ВНЗ I-III курсів»; «Динаміка особливостей уявлення про самотність у студентів»; «Особливості емоційного ставлення юнаків та дівчат до сепарації від батьків»; «Ціннісні аспекти регуляції творчої діяльності підлітків (на матеріалі хореографічної діяльності)»; «Психологічні особливості проявів життєстійкості в підлітковому віці»; «Особливості спілкування майбутніх психологів-екстравертів та інтровертів»; «Психологічні особливості ціннісного ставлення до кохання особистості юнацького віку»; «Психопрофілактика соціальних чинників деформації особистості злочинця на різних вікових етапах»; «Особливості прояву страхів та тривожності у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з неповних родин»; «Формування емпатії в молодшому шкільному віці»; «Психологічні особливості прояву кібербулінгу у сучасних школярів»; «Психологічні особливості копінг-поведінки підлітків»; «Вплив тривожності на ефективність начальної діяльності курсантів та студентів»; «Гендерна специфіка розвитку емпатії  юнацькому віці»; «Онтомузикотерапія в розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку»; «Роль соціального підкріплення у розвитку завченої безпорадності творчих студентів»; «Психологічна експертиза інноваційно зорієнтованого освітнього процесу середньої школи»; «Творчий розвиток молодших школярів засобами театралізованої діяльності»; «Вивчення гендерних особливостей інтелектуального розвитку студентів-психологів».

Рівень висвітлення зазначених тем засвідчив глибоке знання конкурсантами сучасних проблем у галузі «Педагогічна та вікова психологія», достатнє володіння матеріалом наукових досліджень.

 

 

 

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія»

 

За результатами підсумкової науково-практичної конференції переможцями стали такі студенти:

 1. Довженко (Стельмах) Вікторія Сергіївна, шифр «FAMILY», назва роботи «Гендерні особливості побудови життєвої стратегії студентів», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук) (керівник Герасименко Лариса Віталіївна, д. пед. н., доцент).
 2. Малофейкіна Катерина Олексіївна, шифр «Лугові чорнобривці», назва роботи «Особистісна зрілість та суб’єктивне благополуччя у студентів різних форм навчання», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (м. Харків) (керівник Гімаєва Юлія Азгатівна, к. психол. н., доцент).
 3. Напримерова Наталія Юріївна, шифр «Соціальне метапізнання», назва роботи «Менталізація як функціональна складова соціального метапізнання студентів», Національний університет «Острозька академія» (м. Острог) (керівник Каламаж Руслана Володимирівна, проректор з навчально-виховної роботи, д. психол. н., професор).
 4. Шальнєва Поліна Олегівна, шифр «Захисний механізм», назва роботи «Особливості самооцінки підлітків під впливом проживання в зоні АТО», Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ) (керівник Мілютіна Катерина Леонідівна, д. психол. н., доцент).
 5. Яковлєва Тетяна Андріївна, шифр «Гендерна ідентичність», назва роботи «Психологічні особливості гендерної ідентичності у студенток», ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (м. Одеса) (керівник Головська Ірина Георгіївна, к. психол. н., доцент).

Список призових місць

Другі місця:

 1. Драч Світлана Олексіївна, шифр «Навчальна мотивація», назва роботи «Співвідношення рівня інтелектуальних здібностей та структури навчальної мотивації студентів ВНЗ I-III курсів», Київський національний лінгвістичний університет (м. Київ) (керівник Кучеровська Наталія Олександрівна, к.психол. н., доцент).
 2. Коваленко Марина Василівна, шифр «Самотність», назва роботи «Динаміка особливостей уявлення про самотність у студентів», Херсонський державний університет (м. Херсон) (керівник Шебанова Віталія Ігорівна, д. психол. н., доцент).
 3. Котенко Світлана Андріївна, шифр «Трикутник», назва роботи «Особливості ставлення до смерті в молодому віці», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (м. Харків) (керівник Гімаєва Юлія Азгатівна, к. психол. н., доцент).
 4. Краєвська Тетяна Сергіївна, шифр «Толерантність до невизначеності», назва роботи «Толерантність до невизначеності як ресурс розвитку особистості майбутнього психолога», Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського (м. Вінниця) (керівники Паламарчук Ольга Миколаївна, д. психол. н., доцент, Перегончук Наталія Василівна, к.психол.н., доцент).
 5. Курінна Владислава Русланівна, шифр «Юність», назва роботи «Особливості емоційного ставлення юнаків та дівчат до сепарації від батьків», Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ) (керівник Власенко Інна Анатоліївна, к. психол. н., ст. викладач).
 6. Радевич Мирослава Сергіївна, шифр «Творчі здібності», назва роботи «Ціннісні аспекти регуляції творчої діяльності підлітків (на матеріалі хореографічної діяльності)», Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир) (керівник Портницька Наталія Федорівна, к. психол. н., доцент).
 7. Солодка Олена Вікторівна, шифр «Майбутнє», назва роботи «Психологічні особливості проявів життєстійкості в підлітковому віці», ДВНЗ«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ) (керівник Сергєєва Інесса Вікторівна, к. психол. н., доцент).
 8. Чечко Анастасія Володимирівна, шифр «Гармонія», назва роботи «Особливості спілкування майбутніх психологів-екстравертів та інтровертів», Національна академія внутрішніх справ (м. Київ) (керівник Хохліна Олена Петрівна, д. психол. н., професор).

Треті місця:

 1. Антонова Анна Анатоліївна, шифр «Цінності кохання», назва роботи «Психологічні особливості ціннісного ставлення до кохання особистості юнацького віку», Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ) (керівник Гріньова Ольга Михайлівна, к. психол. н., доцент).
 2. Бережна Дарія Володимирівна, шифр «Надія є», назва роботи «Психопрофілактика соціальних чинників деформації особистості злочинця на різних вікових етапах», Сумський державний університет (м. Суми) (керівник Теслик Наталія Миколаївна, к. психол. н., ст. викладач).
 3. Борщова Тетяна Олександрівна, шифр «Родина. Страхи», назва роботи «Особливості прояву страхів та тривожності у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з неповних родин», Херсонський державний університет (м. Херсон) (керівник Крупник Іван Романович, к. психол. н., ст. викладач).
 4. Волчанська Ярослава Олегівна, шифр «Формування емпатії», назва роботи «Формування емпатії в молодшому шкільному віці», Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка (м. Кропивницький) (керівник Зубченко Владислав Владиславович, викладач).
 5. Дем’яненко Аліна Анатоліївна, шифр «Актуальні питання», назва роботи «Психологічні особливості прояву кібербулінгу у сучасних школярів», Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова (м.Вінниця) (керівник Потоцька Ірина Сергіївна, к. психол. н., доцент).
 6. Михайлова Марія Олександрівна, шифр «Стійкість», назва роботи «Психологічні особливості копінг-поведінки підлітків», Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського (м. Вінниця) (керівник Галузяк Василь Михайлович, к. психол. н., доцент).
 7. Іванова Юлія Михайлівна, шифр «Вплив тривожності», назва роботи «Вплив тривожності на ефективність навчальної діяльності курсантів та студентів», Національний університет цивільного захисту України (м.Харків) (керівник Світлична Наталія Олександрівна, к. психол. н., ст. викладач).
 8. Орлова Альона Вікторівна, шифр «Розвиток емпатії», назва роботи «Гендерна специфіка розвитку емпатії у юнацькому віці», Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків) (керівник Білоцерківська Юлія Олександрівна, к. психол. н., доцент).
 9. Ремінна Тетяна Борисівна, шифр «Онтомузикотерапія», назва роботи «Онтомузикотерапія в розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) (керівник Волженцева Ірина Вікторівна, д. психол. н., професор).
 10. Рихлюк Анастасія Андріївна, шифр «Соціальне підкріплення», назва роботи «Роль соціального підкріплення у розвитку завченої безпорадності творчих студентів», Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир) (керівник Савиченко Ольга Михайлівна, к. психол. н., доцент).
 11. Теслюк Катерина Володимирівна, шифр «Психологічна експертиза», назва роботи «Психологічна експертиза інноваційно зорієнтованого освітнього процесу середньої школи», Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль) (керівник Шандрук Сергій Костянтинович, д. психол. н., професор).
 12. Чопенко Алла Василівна, Швидка Юлія Олексіївна, шифр «Творчість. Театр», назва роботи «Творчий розвиток молодших школярів засобами театралізованої діяльності», Криворізький державний педагогічний університет (м. Кривий Ріг) (керівник Остапчук Олена Євгенівна, к. пед. н., доцент).
 13. Чупіна Катерина Олександрівна, шифр «Гендерні особливості», назва роботи «Вивчення гендерних особливостей інтелектуального розвитку студентів-психологів», Уманський державний педагогічний університет іменіПавла Тичини (м. Умань) (керівник Вахоцька Ірина Олександрівна, к. психол. н., доцент).

 

Висловлюємо подяку всім науковим керівникам за якісне керівництво студентськими науковими роботами та формування наукового потенціалу сучасної молоді.

Бажаємо подальших успіхів і наукових здобутків!

 

 

 

Останнє оновлення: П'ятниця, 27 квітня 2018, 19:43

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory