Факультет фізичного виховання


Запрошення абітурієнтів!

 

Декан факультету фізичного виховання

Долинський Борис Тимофійович

   

Закінчив факультет фізичного виховання Одеського державного педагогічного інституту  імені  К.Д. Ушинського у 1983 році.

Доктор педагогічних наук, професор.

Заступник декана

 

Борщенко Валерія Володимирівна

     

Закінчила біологічний факультет Одеського національного університету  ім. І.І. Мечникова.

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Секретар деканату

 

Клименко Олена В’ячеславівна

Магістр з фізичного виховання.

Магістр з управління навчальними закладами.

Аспірант кафедри біології і основ здоров’я зі спеціальності з 13.00.02 «Фізіологія людини та тварин»

Фахівець з заочного навчання 

Аргірова Марія Василівна

 

Спеціаліст  української мови та літератури і англійської мови та зарубіжної літератури.

Магістр української мови та літератури.

 

Факультет фізичного виховання є структурним підрозділом Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського».

На факультеті фізичного виховання здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) на денній та заочній формах навчання. Термін навчання – 4 роки.

На базі повної загальної середньої освіти випускники отримують освітній ступінь – бакалавр, кваліфікацію учитель фізичної культури та організатор спортивно - масової роботи.

На базі освітніх ступенів бакалавр та спеціаліст здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня – магістр за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура). Випускники отримають кваліфікацію викладача фізичного виховання, учителя фізичної культури; додаткову спеціалізацію методика спортивно-масової роботи. Термін навчання – 1,4 роки.

На факультеті проводиться підготовка іноземних громадян.

 

Випускники факультету фізичного виховання  можуть обіймати первинні посади: учителя фізичної культури; викладача фізичного виховання у ВНЗ; інструктора-методиста з фізичної культури і спорту; методиста з фізичної культури і спорту у навчально-тренувальному центрі, спортивно-оздоровчому комплексі, на підприємстві, в установі, в організації спортивної галузі; тренера; тренера-викладача з певного виду спорту (спортивної школи, секції та ін.), інструктора-методиста з туризму; інструктора-методиста з фізичної культури і спорту, інструктора-методиста спортивної школи, інструктора-методиста тренажерного комплексу (залу) тощо.

 

 

Останнє оновлення: Вівторок, 14 листопада 2017, 19:25

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory