Художньо-графічний факультет

Hyd-grafСорок шість років тому в стінах Одеського державного педагогічного інституту імені К.Ушинського, що діяв з 1920 р., був відкритий перший в Україні художньо-графічний факультет. Розпочалася підготовка вчителів малювання, креслення та трудового навчання, спрямована на вирішення завдань художньо-естетичного, трудового виховання школярів.

У серпні 1965 р. на конкурсній основі було прийнято 50 студентів на перший курс денної форми навчання, а наступного року - стільки ж на заочне відділення.

З утворенням факультету першим деканом і завідувачем кафедри малюнка був Валерій Арутюнович Гегомян художник-живописець, досвідчений педагог.

Педагогічний колектив факультету (В.Гегомян, В.Корж, В.Калімов, Л.Любарська, В.Філіпенко, Р.Яхенко) розпочав науково-методичну роботу, організував процес підготовки майбутніх учителів. Таким чином було започатковано вишу художньо-педагогічну освіту в Україні.

До викладацької діяльності залучалися високопрофесійні митці, зокрема народний художник України П.Злочевський, голова правління Одеського відділення Спілки художників України А.Русін, М.Павлюк. Були запрошені до викладацької діяльності випускники Київського художнього Інституту та Ленінградської Академії мистецтв.

За час існування на факультеті підготовлено понад 3500 вчителів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, креслення та художньої праці.

Студенти факультету приймають участь у Регіональних, Всеукраїнських і Міжнародних виставках студентської творчості, здобувають знання та оволодівають додатковими спеціалізаціями, професійно готують себе до майбутньої життєвої діяльності, тобто отримають високий рівень здатності бути конкурентно-спроможним в сучасному мистецько-освітньому просторі.

Більшість з випускників факультету змогли реалізувати свій творчій та науковий потенціал ставши видатними митцями образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, членами спілки художників та заслуженими художниками України, кандидатами та докторами наук.

Викладацькій колектив факультету більш ніж на половину складається з його випускників, багато випускників факультету працюють педагогами у вищих навчальних закладах та коледжах художнього спрямування.

Навчальний процес на художньо-графічному факультеті забезпечують високо досвідчені викладачі серед яких 4 професори, 9 кандидатів наук, заслужені художники України, 15 членів Національної спілки художників України, які плідно працюють на кафедрах образотворчого мистецтва, графіки та дизайну, ужиткової творчості та МХН.

За авторськими програмами та підручниками з образотворчого мистецтва складеними викладачами факультету навчаються школярі й працюють вчителі загальноосвітніх шкіл.

Структура факультету

Декан художньо-графічного факультету - доцент Резніченко Микола Іванович.

Заступник декана  - доцент Петухова Тетяна Анатоліївна.

Кафедри

Назва кафедри Завідувач
образотворчого мистецтва Тарасенко О.А.
графіки та дизайну

Ткачук О. В.

ужиткової творчості та методики та методики художнього навчання Резніченко М.І.
загальнотехнічних дисциплін та технологічної освіти Усов В. В.

 

Художньо-графічний факультет має IV рівень акредитації та здійснює підготовку фахівців по спеціальності “образотворче мистецтво” (бакалавр, спеціаліст, магістр) на денній та заочній формі навчання.

Навчальними планами студенту пропонується вивчення всього базового комплексу предметів гуманітарного та соціально-економічного циклу вищої освіти.

Також за час навчання студент оволодіває знаннями з педагогіки, психології та методики викладання дисциплін художнього спрямування.

Проте особливу увагу приділяється вивченню основних дисциплін – малюнку, живопису, композиції, історії мистецтв.

За бажанням студент може пройти фахові спецкурси з “філософії мистецтв”, “культурології”, “естетики художньої образності”, “музейної справи”, “акрилового живопису”, “монументального живопису”, “іконопису”, “друкарського мистецтва”(естамп, акватинта, гравюра...) тощо.

Перелік спецкурсів постійно оновлюється відповідно до потреб та бажань студентів.

Конкурс для всіх абітурієнтів проходить на загальних умовах, проте вже після зарахування на факультет студентам пропонується обрати додаткову спеціалізацію за власним бажанням. Всі існуючі на ХГФ спеціалізації акредитовані міністерством і після закінчення факультету зазначаються в дипломі та додатку для диплому.

Випускники художньо-графічного факультету можуть працювати на посадах вчителів образотворчого та декоративно прикладного мистецтва, етики та естетики в середніх школах та коледжах художнього спрямування, вести гуртки, працювати в дитячих художніх школах та школах мистецтв, а після закінчення магістратури працювати на посадах викладачів у вищих навчальних закладах.

При бажанні продовжити освіту випускникам факультету пропонується закінчити аспірантуру в ПНПУ імені К.Д. Ушинського для одержання вченого звання кандидата наук, а при умові подальшої роботи в університеті посади та вченого звання доцента, доктора наук та професора.

Окрім того базова та спеціалізована підготовка студентів підкріплена дипломом державного зразка дає їм можливість реалізувати свій творчій потенціал в галузі реклами, маркетингу, графічного дизайну, художньому оформленню поліграфічних видань, оформленню WEB сайтів, комп’ютерної дво та три вимірної графіки, дизайну одягу, меблів, інтер’єру, ландшафтному дизайні.

Педагогічний напрям освіти зовсім не виключає, а навпаки спонукає студентів та випускників факультету до особистої і колективної творчої діяльності в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

За ініціативою викладачів та студентів факультету постійно організовуються творчі художні виставки на факультетському, міському, обласному, регіональному та міжнародному рівнях.

Доброю традицією стала організація спільних виставок педагогів та студентів де можна прослідкувати спадкоємність високих традицій класичного та сучасного мистецтва, що культивуються на художньо-графічному факультеті.

Особливо талановитим та активним студентам надається можливість проведення персональних виставок любого рівня.

Художньо-графічний факультет розміщується в стінах старовинної дворянської садиби в тихому центрі міста на розі вулиць ст. Портофранківської та Пастера. З перших же кроків по його коридорам, оздобленими роботами студентів та викладачів відчувається вишукана атмосфера творчості та мистецтва.

Окрім власної бібліотеки, спеціалізованих аудиторій та майстерень для теоретичних та практичних занять в ньому є великий внутрішній двір для занять на пленері (живопис на відкритому повітрі при сонячному освітленні), що якнайкраще відповідає саме Одеській традиції живопису.

В теплий період року для він слугує також і спортивним майданчиком.

На факультеті запроваджене та ефективно працює студентське самоврядування. Всі питання що пов’язанні з навчанням, побутовими потребам та дозвіллям студентів, а це – поселення в гуртожиток, надання звичайних та персональних стипендій, виключення з факультету, переведення з контрактної форми навчання на бюджетну, проведення творчих виставок та конкурсів, нагородження найактивніших студентів вирішуються при безпосередній участі студентського парламенту, а частіше і з його ініціативи.

 

УМОВИ ВСТУПУ.

Для зарахування на художньо-графічний факультет за спеціальністю «Образотворче мистецтво» абітурієнти проходять незалежне зовнішнє тестування з дисциплін: “українська мова” та “історія України”.

Окрім цього, вже безпосередньо на факультеті абітурієнти здають вступний іспит з ХУДОЖНЬОЇ ПІДГОТОВКИ, який складається з двох етапів:

- виконання графічної роботи – «Малюнок»,

- виконання живописної роботи – «Живопис».

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ З ХУДОЖНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

Малюнок: Натюрморт із гіпсовою маскою.

Формат – ? аркуша паперу, олівець.

Термін виконання – 6 годин.

Завдання:

1. Композиційно розмістити зображення в форматі аркуша паперу.

2. Передати пропорції та конструктивну особливість форм зображення відповідно до перспективних зміщень відносно лінії горизонту.

3. Виявити тонові відношення предметів й промоделювати форму, довести малюнок до цілісного зображення.

Живопис: Натюрморт із предметів, різних за формою, фактурою та кольором.

Формат – ? аркуша паперу, акварель.

Термін виконання – 6 годин.

Завдання:

1.Знайти композиційне, лінійно-пластичне рішення натюрморту в форматі.

2.Передати великі кольорові відношення предметів в світлоповітряному середовищі.

3.Промоделювати кольором форму предметів з урахуванням освітлення й рефлексного взаємозв’язку, довести до цілісного зображення.

За довідками звертатися за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 2/4. Тел. деканату: (048)-731-76-45.

 

Останнє оновлення: П'ятниця, 19 лютого 2016, 14:04

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory