Соціально-виховна та громадська

Положення
Участь студентів у волонтерській діяльності
Діяльність студентської соціальної служби
Виховна робота у гуртожитках

Виховна робота, що є невід'ємною складовою підготовки фахівців у всіх навчальних закладах, набуває особливого значення в педагогічних ВНЗ, де студент виступає не лише об'єктом, але й суб'єктом виховного процесу.

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського створена й успішно діє система виховання майбутніх педагогів. Вона ґрунтується на концептуальних положеннях Конституції України, законів «Про освіту», «Про вищу школу», Державної національної програми «Освіта», нормативних документів МОН України. Виховна робота базується також на світовому педагогічному досвіді, багаторічних традиціях університету, створеній системі переконань, ідеалів, покликаних формувати активну світоглядну позицію особистості. Домінуючою тенденцією виховного впливу є свідома діяльність студента, що керується критеріями професіоналізму й усвідомленням власної відповідальності як за себе, так і за суспільство в цілому.

Організація виховного процесу в університеті передбачає забезпечення системного, колективного й особистого підходів з урахуванням специфіки факультетів, залучення до виховання всього професорсько-викладацького складу зі студентами.

В університеті створені всі необхідні умови для розвитку органів студентського самоврядування, з метою забезпечення виконання ними своїх обов'язків та захисту їх прав, сприянню гармонійного особистісного розвитку, формуванню навичок педагогів-організаторів і майбутніх вихователів.

Виховна робота в університеті здійснюється відповідно до: розроблених планів культурно-масових та виховних заходів (у студентськихгуртожитках, на факультетах та в університеті), методичних матеріалів до виховної роботи кураторів академічних груп, нормативних документів (Концепцію виховної роботи, Положень про Студентську раду, про куратора академічної групи, про студентський гуртожиток та інше).

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory