Нормативні документи

НАЗВА ТИП  РОЗМІР   ШИФР 
Ліцензія про надання освітніх послуг ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» L001.PDF   (3164.199 кБайт)  L001
Про надання послуг з підвищення кваліфікації ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf   (337.106 кБайт)    L002
Сертифікат про акредитацію ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf   (1151.095 кБайт)    S001
Сертифікати про акредитацію рівня підготовки "МАГІСТР" по всім спеціальностям ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf   (17924.178 кБайт)    S002
Сертифікати про акредитацію рівня підготовки "СПЕЦІАЛІСТ" по всім спеціальностям ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf   (8234.858 кБайт)    S003
Сертифікати про акредитацію рівня підготовки "БАКАЛАВР" по всім спеціальностям ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf    (7598.151 кБайт)    S004
Статут ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf    (10649.848 кБайт)    ST001
ПЛАН РОБОТИ ТА РОЗВИТКУ НА 2009-2020 РОКИ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf    (9580.251 кБайт)    ST002

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступинями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
Ліцензія: Серія АЕ № 636480 дата видачі 17.06.2015

pdf    (5102.946 кБайт)    A001

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО»

pdf    (708.137 кБайт)    A002
Кошторис на 2016 рік Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf    (1395.76 кБайт)   K001
Кошторис на 2017 рік Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (348.314 кБайт) K002
Кошторис на 2018 рік Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (4818.067 кБайт) K003
Перелік та вартість платних освітніх та інших послуг Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf    (1827.821 кБайт)    PY001
Перелік структурних підрозділів та робочих органів Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf    (1515.69 кБайт)   PS2
Штатний розпис на 2016 рік Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf    (8336.625 кБайт)   SH001
Штатний розпис на 2017 рік Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (975.051 кБайт)   SH002
 Фінансовий звіт за 2015 рік ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО»  pdf    (9513.104 кБайт)   FZ001
Фінансовий звіт за 2016 рік ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf (5018.276 кБайт)   FZ002
Фінансовий звіт за 2018 рік ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf (6092.983 кБайт)   FZ003
Бюджетний звіт за 2017 рік ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf (4135.968 кБайт)   BZ001
Правила внутрішнього розпорядку ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО» pdf    (6495.274 кБайт)   PV002
Колективний договір між адміністрацією і профкомом первинної профспілкової організації Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського на 2015-2019 рр. pdf     (7223.145 кБайт)    P052
Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 25 листопада 2014 року. Протокол № 113. pdf   (460.405 кБайт)    V001
Майно (будівлі, споруди, інші основні засобиі матеріальні цінності), що знаходятьсяна балансі Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf    (626.476 кБайт)   M001
Договір про використання приміщення спортклубу Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"    (788.852 кБайт)   D001
 Наказ №231 (24 жовтня 2016)     (260.758 кБайт)    
Наказ про стипендіальну комісію Університету     (0 кБайт)    
Правила призначення академічних стипендій (0 кБайт)  
Вартість навчання денна форма 2016-2017 н.р. (964.683 кБайт)  
Вартість навчання заочна форма 2016-2017 н.р (431.644 кБайт)  
Наказ №175 (05 липня 2017) (0 кБайт)  
Мови освітнього процесу (0 кБайт)  
Порядок визнання у Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів (6420.528 кБайт)  

Контингент студентів станом на 01.10.2017р

(89.209 кБайт)  
БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ  ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО»   

Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017/2018 навчальному році

pdf   (791.587 кБайт)    Р076

Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017/2018 навчальному році

pdf   (330.829 кБайт)   Р077
Положення про організацію освітнього процесу Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf    (297.18 кБайт)    P002
Положення про організацію контролю та оцінювання якості навчання студентів Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf    (4351.926 кБайт)    P003
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"  pdf   (6036.043 кБайт)    P051
Положення про ректорат Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf    (1090.745 кБайт)     P054
Положення про надання платних освітніх послуг Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf     (0 кБайт)    P055
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf     (268.681 кБайт)    P047

ПОЛОЖЕННЯ про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

pdf     (439.347 кБайт)    P050
Положення "Про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" " pdf     (1554.895 кБайт)    P048

ПОЛОЖЕННЯ  про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

pdf     (2072.744 кБайт)  P049
Положення про бугалтерію Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf    (1989.023 кБайт)    P005
Положення про Вчену Раду Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"  pdf    (1347.241 кБайт)    P006
Положення про Наглядову Раду Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf    (1490.673 кБайт)    P007
ПОЛОЖЕНИЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВIДДIЛ
ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ
НАЦIОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ IMEHI
К. Д. УШИНСЬКОГО»
 pdf    (2634.019 кБайт)    P0071
Положення про оцінювання знань студентів Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf    (0 кБайт)    P008
Положення про підготовчі курси Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf    (1134.816 кБайт)    P009
Положення про атестацію Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf    (3010.006 кБайт)    P010
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf    (4542.403 кБайт)    P011
Положення про Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf    (5523.695 кБайт)    P013
Положення про студентське самоврядування Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf    (4981.694 кБайт)    P014
Положення про навчально-тренувальний та оздоровчо-реабілітаційний комплекс "Буревісник" Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf    (613.132 кБайт)    P015
Положення про інформаційно-видавничий центр Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (609.768 кБайт)    P016
Положення про відділ міжнародних зв`язків Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (1314.443 кБайт)    P017
Положення про психологічну службу Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (149.747 кБайт)  P018
Положення про обробку і захист персональних даних Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (2963.03 кБайт)  P019
Положення про проведення практики студентів Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (670.913 кБайт)  P020
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково- педагогічних працівників Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (2504.031 кБайт)  P021
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (1021.242 кБайт)    P022
Положення про адмінистративно-господарську частину Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (976.141 кБайт)  P023
Положення про бібліотеку Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (3761.005 кБайт) P024 
Положення про відділ кадрів Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (661.079 кБайт)    P025
Положення про відділ нових інформаційних технологій Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (1136.518 кБайт)    P026
Положення про естрадний театр Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (1227.423 кБайт)  P027
Положення про студентський гуртожиток Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (1859.549 кБайт)  P028
Положення про студентський клуб Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (601.959 кБайт)    P029
Положення про відділ матеріально-технічного постачання Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (1002.366 кБайт)  P030
Положення про відділ охорони Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (1272.761 кБайт)    P031
Положення про відділ охорони об`єктів Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (1257.713 кБайт)    P032
Положення про навчання іноземних громадян в Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (916.668 кБайт)    P033
Положення про освітньо-культурний центр "Інститут Конфуція" при Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (1440.82 кБайт)    P034
Положення про підрозділ(сектор) щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (1278.923 кБайт)  P035
Положення про систему менеджменту якості вищої освіти Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf   (1025.268 кБайт)  P036
Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (2076.664 кБайт)    P037
Положення про Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського" pdf (5399.972 кБайт)    P038

Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

pdf  (2809.081 кБайт)     P01801
Загальні положення щодо функціонування структурних підрозділів з діловодства у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет» pdf   (1128.24 кБайт)  P039
Зміни до положення Методичного центру художньо-естетичного виховання дітей та молоді Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"(протокол №2, від 27 вересня 2012 року) pdf (407.594 кБайт)    P040
Зміни до положення Методичного центру художньо-естетичного виховання дітей та молоді Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (протокол №9, від 26 квітня 2012 року) pdf   (1122.919 кБайт)  P041
Зміни до положення про Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (протокол №6, від 15 січня 2015 року) pdf (526.72 кБайт)    P042
Зміни до положення Методичного центру художньо-естетичного виховання дітей та молоді Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (протокол №6, від 30 січня 2014 року) pdf   (972.775 кБайт)  P043
Зміни до положень про Балтський навчально-консультаційний центр Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (1071.153 кБайт)    P044
Положення про систему забезпечення якості освіти (систему втнутрішнього забезпечення якості) Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (3982.384 кБайт)   P046
Положення про НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВIДДIЛ Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (2634.019 кБайт)   P056
Положення про архівний підрозділ Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (777.712 кБайт)   P072
Положення про експертну комісію Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (910.205 кБайт)   P073
Положення про загальний відділ Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (962.666 кБайт)   P074
Внесення відомостей про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи (518.849 кБайт)    
Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи
Магістри за спеціальністю 8.0203010 Філософія*
Магістри за спеціальністю 8.02020201 Хореографія*
Магістри за спеціальністю 8.01010501 Корекціяна освіта (Логопедія)

 

Останнє оновлення: П'ятниця, 01 червня 2018, 12:17

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory