Протокол № 2 від 24 вересня 2015 року

 

 

Рішення Вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

 

Протокол № 2 від 24 вересня 2015 року

 

 

 

1. З питання «Звіт про результати роботи приймальної комісії»

 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної комісії В. В. Бобошка, Вчена рада

 

 

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати роботу приймальної комісії задовільною.

 2. Підготувати пропозиції щодо обсягів прийому абітурієнтів за освітніми ступенями бакалавра та магістра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста на 2016 р.

 3. Подати на затвердження ректорові університету склад предметних екзаменаційних, фахових атестаційних та апеляційних комісій.

 4. Подати на затвердження ректорові університету склад відбіркових комісій (технічних секретарів).

 5. Розробити план роботи приймальної комісії.

 6. З метою поліпшення профорієнтаційної роботи запланувати виїзди відповідальних осіб від факультетів у навчальні заклади області та передбачити їх участь у заходах, що проводяться центральними та місцевими органами влади, центрами зайнятості; посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо набору вступників на нові напрями підготовки.

7. Налагодити телефонний та електронний зв’язки з абітурієнтами.

 

2. З питання «Про реалізацію міжнародних проектів на факультеті післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами у 2014, 2015 роках та перспективні завдання»

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами Н. П. Гедікової, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Узяти до відома звітну інформацію декана факультету післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами проф. Н. П. Гедікової.

 2. Визнати роботу з реалізації міжнародних проектів на факультеті післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами у 2014, 2015 роках задовільною.

 3. Рекомендувати застосовувати практичний досвід і результати роботи «Регіонального інформаційно-ресурсного центру професійного розвитку фахівців соціономічної сфери» і «Регіонального інформаційно-ресурсно-методичного центру інклюзивної освіти» під час підвищення кваліфікації фахівців в університеті; в організації науково-комунікативних заходів університету.

 4. Розглянути можливість відкриття на базі університету інформаційного центру з представництвом Міжнародного Вишеградського фонду.

 5. Посилити роботу факультету з налагодження зв’язків з іншими вищими навчальними закладами.

 6. Кожній кафедрі підготувати документи для участі в міжнародних грантових програмах.

 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу доцента А. М. Ананьєва.

 

3. З питання «Затвердження складу наукових керівників і консультантів аспірантів, докторантів, здобувачів»

Заслухавши та обговоривши інформацію інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Узяти до відома інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк.

2. Затвердити склад наукових керівників аспірантів і консультантів докторантів на 2015-2016 н.р.

3. Звернути увагу завідувачів кафедр та деканів на чітке дотримання вимог щодо наукового керівництва аспірантами та докторантами.

3. Вжити заходів щодо підвищення ефективності аспірантури і докторантури університету.

 

4. Поточні справи4.1. Про присвоєння вченого звання

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри всесвітньої історії та методології науки Ю. А. Добролюбської, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Присвоїти вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії та методології науки Окороковій Вірі Вікторівні

2. Доручити вченому секретареві (Н. Ф. Босак) направити атестаційну справу здобувача до Міністерства освіти і науки України.4.2. Про обрання Почесним професором Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського професора Латвійського університету менеджменту інформаційних систем Р. В. Діакона

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри фізичного та математичного моделювання А. Ю. Ківа, учена рада

УХВАЛИЛА:

Підтримати кандидатуру професора Латвійського університету менеджменту інформаційних систем. Р. В. Діакона щодо обрання Почесним професором Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

4.3. Про рекомендацію до докторантури доцента кафедри загальної і диференціальної психології О. В. Кузнєцової

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рекомендувати до докторантури доцента кафедри загальної і диференціальної психології Кузнєцову Оксану Володимирівну.

4.4. Про затвердження Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та продовження строку дії контракту у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА:

Затвердити Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та продовження строку дії контракту у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

4.5. Про продовження академічних відпусток аспірантам

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Продовжити академічну відпустку аспірантці кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій А. С. Костюк терміном на 1 рік (з 01.10.2015 р. до 30.09.2016 р.) у зв’язку з доглядом за дитиною.

4.6. Про рекомендацію до друку

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рекомендувати до друку монографію «Системний аналіз адаптивності особистості» (Укладачі: – д.психол.н., проф. О. П. Саннікова, к.психол.н,, доц. О. В. Кузнєцова).

Голова вченої ради О. Я. Чебикін

Учений секретар Н. Ф. Босак

Останнє оновлення: П'ятниця, 22 квітня 2016, 14:27