Протокол № 9 від 22 лютого 2017 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 9 від 22 лютого 2017 року

1. З питання «Атестація стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених».

Заслухавши й обговоривши звіт стипендіата М. М. Ручкіної, учена рада

УХВАЛИЛА:

1.1. Атестувати стипендіата Кабінету Міністрів України М. М. Ручкіну.

 

2. З питання «Організація освітнього процесу в ДНЗ «Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського»: позитивний досвід та перспективні завдання».

Заслухавши й обговоривши звіт директора ліцею Т. В. Горбачової, учена рада

УХВАЛИЛА:

2.1. Уважати організацію освітнього процесу у ДНЗ «Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» за звітний період задовільною.

2.2. Для підвищення якості надання освітніх послуг забезпечити навчально-виробничий процес електронними підручниками, посібниками, схемами та таблицями професійного спрямування; за можливості поповнити навчально-матеріальну базу сучасним обладнанням.

2.3. Для обміну та поширення позитивного досвіду кращі методичні розробки майстрів виробничого навчання та викладачів спеціальних дисциплін розміщувати на сторінках журналу «Професійно-технічна освіта».

2.4. Для збільшення контингенту учнів розширити форми та методи інформаційно-рекламної та профорієнтаційної роботи серед молоді.

2.5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу університету, доцента А. М. Ананьєва.

 

3. З питання «Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2016 рік та завдання на новий період».

Заслухавши й обговоривши звіти головного бухгалтера Р. Л. Кондратьєвої і проректора з адміністративно-господарської діяльності та науково-педагогічної роботи С. П. Тронька, учена рада

УХВАЛИЛА:

3.1. Затвердити звіти головного бухгалтера Р. Л. Кондратьєвої і проректора з адміністративно-господарської діяльності та науково-педагогічної роботи С. П. Тронька про фінансово-господарську діяльність університету за 2016 рік.

3.2. Уважати роботу адміністративно-господарського та фінансово-господарського відділів задовільною.

3.3. Ужити заходів щодо економії ресурсів, збільшення контингенту студентів і пошуку шляхів залучення додаткових коштів.

3.4. Прийняти до виконання план робіт матеріально-технічного відділу на 2017 рік.

3.5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з адміністративно-господарської діяльності та науково-педагогічної роботи С. П. Тронька.

 

4. Поточні справи

4.1. З питання Про затвердження Правил призначення академічних стипендій у державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу А. М. Ананьєва, учена рада

УХВАЛИЛА:

4.1.1. Затвердити Правила призначення академічних стипендій у державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

 

4.2. Про затвердження тем кандидатських дисертацій.

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

4.2.1.Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри біології та основ здоров’я Павлової Наталії Василівни «Формування комунікативної активності у немовлєннєвих дітей молодшого дошкільного віку засобами інноваційних технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 –  кореційна педагогіка . Науковим керівникои призначити д.мед.н., проф. Т. В. Дегтяренко.

 

4.3. Про рекомендацію до друку фахового журналу з політичних наук «Politicus» (№ 1 2017 рік).

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політичних наук і права проф. С. М. Наумкіної, учена рада

УХВАЛИЛА:

4.3.1. Рекомендувати до друку фаховий журнал з політичних наук «Politicus» (№ 1 2017 рік).


Голова вченої ради О. Я. Чебикін                                         Учений секретар Н. Ф. Босак

 

 

Останнє оновлення: Понеділок, 27 лютого 2017, 19:58

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory