Протокол № 1 від 31 серпня 2017 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 1 від 31 серпня 2017 року

1. З питання «Про затвердження Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора А. М. Ананьєва, учена рада

УХВАЛИЛА: затвердити Порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів

 

2. З питання «Про зміну назви кафедри гімнастики на кафедру гімнастики та спортивних єдиноборств»

Заслухавши й обговоривши інформацію декана факультету фізичного виховання Б. Т. Долинського, учена рада

УХВАЛИЛА: змінити назву кафедри гімнастики на кафедру гімнастики та спортивних єдиноборств.

 

3. З питання «Про рекомендацію до вступу до докторантури».

Заслухавши та обговоривши інформацію І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рекомендувати до вступу до докторантури:

– Івершинь Анжеліку Геннадіївну, спеціальність – 012 Дошкільна освіта;

Матохнюк Людмилу Олександрівну, спеціальність – 053 Психологія;

– Пронозу Інну Іванівну, спеціальність – 052 Політологія;

– Ярошенко Віру Миколаївну, спеціальність – 052 Політологія.

 

4. Конкурс на заміщення посад.

4.1. Заслухавши та обговоривши доповідь проректора Т. І. Койчевої, провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА: призначити на посаду декана факультету іноземних мов Попову Олександру Володимирівну.

4.2. Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Т. М. Корольової, провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА: призначити на посаду професора кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Образцову Олену Михайлівну.

 

5. Про затвердження тем кандидатських дисертацій.

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

  1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри музичного мистецтва і хореографії Ван Лу «Підготовка майбутніх викладачів музики до формування в школярів художньо-естетичного світосприйняття в процесі навчання гри на фортепіано» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика). Науковим керівником призначити д.пед.н., проф. О. Є. Реброву.
  2. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри музичного мистецтва і хореографії Ду Ханьфена «Педагогічні умови художньо-творчої підготовки майбутніх учителів музики до керівництва шкільним інструментальним ансамблем»на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика). Науковим керівником призначити д.мист., проф. С. В. Шипа.
  3. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри музичного мистецтва і хореографії Суня Пенфея «Формування вмінь семіотичної інтерпретації творів мистецтва в процесі фахової підготовки майбутніх учителів музики» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика). Науковим керівником призначити д.мист., проф. С. В. Шипа.
  4. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри музичного мистецтва і хореографії Чжан Юй «Методика засвоєння національних художніх традицій у процесі фахової підготовки майбутніх учителів музики і хореографії» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика). Науковим керівником призначити д.мист., проф. С. В. Шипа.
  5. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри музичного мистецтва і хореографії Чжоу Є «Проектування фортепіанної підготовки майбутніх учителів музики до набуття художньо-емоційного досвіду в школярів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика). Науковим керівником призначити д.пед.н., проф. О. Є. Реброву.

Голова вченої ради О. Я. Чебикін

Учений секретар Н. Ф. Босак


 

Останнє оновлення: Вівторок, 26 вересня 2017, 14:32