Протокол № 2 від 28 вересня 2017 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 2 від 28 вересня 2017 року

1. З питання «Звіт про результати роботи приймальної комісії».

Заслухавши й обговоривши звіт головного секретаря приймальної комісії Н. М. Черненко, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати роботу приймальної комісії задовільною.
 2. Підготувати пропозиції щодо обсягів прийому абітурієнтів за освітніми ступенями бакалавра та магістра на 2018 р.
 3. Подати на затвердження ректорові університету склад предметних екзаменаційних, фахових атестаційних та апеляційних комісій.
 4. Подати на затвердження ректорові університету склад відбіркових комісій (технічних секретарів).
 5. Розробити та подати на затвердження голові приймальної комісії
 6. Розробити план роботи приймальної комісії.
 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора О. А. Копусь.

2. З питання «Про стан розвитку студентського самоврядування в університеті за 2016-2017 н.р.»

Заслухавши й обговоривши звіт в.о. голови студентської ради університету Ю. Столбової та співдоповідь доц. О. Б. Петінової, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Звіт в.о. голови студентської ради університету Ю. Столбової про роботу колективу студентської ради затвердити. Роботу колективу студентської ради вважати задовільною.   
 2. Здійснювати контроль за відвідуванням студентами навчальних занять та з'ясовувати причини їх відсутності.
 3. З метою посилення виховної та культурно-масової роботи, покращання побутових умов студентів, що проживають у гуртожитку, активізувати роботу студентських рад гуртожитків та регулярно заслуховувати їх діяльність із цих питань на студентській раді університету.
 4. Розмістити та постійно поновлювати на сайті університету інформацію про заходи, які проводить студрада.

3. З питання «Про визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня доктора філософії (Ph.D) Пак Антоніни».

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету іноземних мов О. В. Попової, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Визнати науковий ступінь, який здобула Пак Антоніна у Сеульському національному університеті (Республіка Корея), та її диплом доктора філософії еквівалентним відповідно до системи вищої освіти України диплому доктора філософії з галузі «Гуманітарні науки» за спеціальністю «Філологія».
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи професора Т. І. Койчеву та проректора з міжнародних зв`язків та науково-педагогічної роботи комплексу доцента А. М. Ананьєва.

4. З питання «Про присвоєння вченого звання приват-професора доценту кафедри музично-інструментальної підготовки Демидовій Марині Григорівні».

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету музичної та хореографічної освіти Н. К. Білової, учена рада

УХВАЛИЛА: присвоїти вчене звання приват-професора доценту кафедри музично-інструментальної підготовки Демидовій Марині Григорівні.

5. З питання «Про продовження академічної відпустки аспірантки кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Москалевської Віти Анатоліївни з 01.10.2017 р. по 30.09.2018 р.».

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділом аспірантури і докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА: продовжити академічну відпустку аспірантці кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Москалевській Віті Анатоліївні з 01.10.2017 р. по 30.09.2018 р.

6. Про затвердження тем кандидатських дисертацій.

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувачки наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Рабецької Надії Леонідівни «Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери в процесі професійної підготовки». Науковим керівником призначити д.пед.н, проф. Т. Ю. Осипову.

7. Про рекомендацію до друку.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови науково-методичної ради Т. Ю.Осипової, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Рекомендувати до друку колективну монографію «Рекреаційна психологія дитинства: теорія і практика». (Укладачі: за загальною редакцією д.психол.н., проф. С. М. Симоненко). Рецензенти: д.психол.н., проф., дійсний член НАПН України Т. С. Яценко, д.психол.н., проф., дійсний член НАПН України В. О. Моляко.
 2. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Напрямки роботи психологічної служби Українського дитячого центру «Молода гвардія». (Укладачі: д.психол.н., проф. С. М. Симоненко, О. В. Костюніна, І. В. Леженко).  Рецензенти: д.психол.н., проф., дійсний член НАПН України Т. С. Яценко, д.психол.н., проф., дійсний член НАПН України В. О. Моляко, д.психол.н., проф. С. І. Яковенко.
 3. Рекомендувати до друку фаховий журнал з політичних наук «Politicus» (№ 1 2017 рік).
 4. Рекомендувати до друку матеріали конференції «Адаптивні технології управління навчанням 2017»Голова вченої ради О. Я. ЧебикінУчений секретар Н. Ф. Босак

 

Останнє оновлення: Вівторок, 03 жовтня 2017, 18:55