Протокол № 3 від 26 жовтня 2017 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 3 від 26 жовтня 2017 року

1. З питання «Підсумки прийому до докторантури й аспірантури у 2017 році».

Заслухавши й обговоривши звіт завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

 

УХВАЛИЛА:

 1. Затвердити наслідки атестації аспірантів і вважати їх задовільними.
 2. Перевести всіх атестованих аспірантів на наступний рік навчання.
 3. Затвердити склад наукових керівників і консультантів аспірантів, докторантів, слухачів.
 4. Ужити заходів щодо підвищення ефективності аспірантури і докторантури університету.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.

 

 1. З питання «Про завершення прикладного наукового дослідження «Науково-методичні основи практичної підготовки психолога» (2013-2017 рр.).

    Заслухавши й обговоривши звіт доц. Н. Д. Хмель, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати виконання прикладного наукового дослідження «Науково-методичні основи практичної підготовки психолога» (державний реєстраційний номер 011U003018) задовільним.
 2. З метою упровадження результатів дослідження в практику підготовки психологів розробити психокорекційні, психотерапевтичні та консультативні методики та реалізувати їх у формі спецкурсів.
 3. Активно залучати студентів та магістрантів до науково-дослідної роботи кафедри шляхом проведення спільних наукових досліджень.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.

 

 1. З питання «Звіт про роботу екзаменаційних комісій в університеті у 2016-2017 навчальному році».

    Заслухавши та обговоривши звіт начальника навчально-методичного відділу І. С. Тагієвої, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати роботу екзаменаційних комісій за 2016-2017 н.р. задовільною.
 2. До складу екзаменаційних комісій залучати представників роботодавців та їх об’єднань.
 3. Завідувачам випускових кафедр обговорити на засіданнях кафедр та вчених рад факультетів результати атестації та зауваження голів екзаменаційних комісій та вжити заходів з усунення недоліків, відмічених головами екзаменаційних комісій.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи О. А. Копусь.

Поточні питання

 1. Конкурс на заміщення посад.

    Заслухавши й обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА: Демидову Марину Григорівну вважати обраною на посаду завідувача кафедри музикально-інструментальної підготовки.

 

 1. З питання «Про присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти України» директору Одеського професійного ліцею сфери послуг Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Горбачовій Тетяні Вікторівні».

    Заслухавши та обговоривши інформацію проректора А. М. Ананьєва, учена рада

УХВАЛИЛА: Рекомендувати кандидатуру директору Одеського професійного ліцею сфери послуг Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Горчової Тетяни Вікторівни до присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти України».

 

 1. З питання «Про затвердження Профілю освітньої програми з політології (Міжнародні відносини)».

    Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політичних наук і права С. М. Наумкіної, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Профіль освітньої програми з політології (Міжнародні відносини).

 

 1. Про рекомендацію до друку.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови науково-методичної ради Т. Ю.Осипової, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Рекомендувати до друку колективну монографію «Формування особистості фахівців соціономічної сфери: стратегія і тактика». (Укладачі: за загальною редакцією д.пед.н., проф. І. М. Богданової). Рецензенти: д.пед.н., проф., В. В. Корищук, д.пед.н., проф. З. Н. Курлянд.
 2. Рекомендувати до друку колективну монографію «Основи художньої ментальності хореографічного мистецтва: педагогічна проекція». (Укладачі: за загальною редакцією д.пед.н., проф. О. Є. Ребрової). Рецензенти: д.мист., проф. Г. Ф. Загородня; д.пед.н., проф. Г. Ю. Ніколас; д.пед.н., проф. Н. П. Гуральник.
 3. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Менеджмент підприємницької діяльності». (Автори: О. В. Полуяктова, Т. Г. Доброва). Рецензенти: к.е.н. Т. В. Матюк, к.філос.н. Г. О. Сакун.
 4. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Лабораторний практикум з дисципліни «Фізіологія і біохімія у фізичній культурі». (Автори: А. І. Босенко, А. І. Дудник, Г. О. Дишель). Рецензенти: д.б.н., проф. Л. М. Карпов; д.пед.н., проф. І. Л. Ганчар.
 5. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Основні вимоги до написання та оформлення кваліфікаційних робіт». (Укладачі: Ю. А. Добролюбська, О. Є. Ліхачова). Рецензенти: д.іст.н., проф. І. С. Грєбцова; к.іст.н., доц. Н. Ф. Щербина.

6.Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи студентів «Історія Стародавнього Сходу». (Укладач – к.філос.н. В. В. Окорокова.). Рецензенти: к.і.н., доц. І. В. Нємченко; к.і.н., доц. Л. С. Соколова.

 1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Охорона культурної спадщини». (Автор – к.і.н. О. М. Присяжнюк). Рецензенти: д.і.н., проф. І. В. Грєбцова; к.і.н. О. М Левчишина.
 2. Рекомендувати до друку збірку наукових праць І міжнародної конференції «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини»
 3. Рекомендувати до друку матеріали та тези ІІІ міжнародної конференції «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства».
 4. Рекомендувати до друку матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Гуманітарна наука в умовах розвитку інформаційного суспільства».

В. о. голови вченої ради                        О. А. КопусьУчений секретар                            Н. Ф. Босак

 

Останнє оновлення: П'ятниця, 27 жовтня 2017, 16:22

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory