Протокол № 5 від 28 грудня 2017 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 5 від 28 грудня 2017 року

 1. Конкурс на заміщення посад:

– обрання на посаду завідувача кафедри слов’янського мовознавства Кон Олени Олександрівни.   

    Заслухавши й обговоривши інформацію декана І. Г. Мисик та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА: Кон Олену Олександрівну вважати обраною на посаду завідувача кафедри слов’янського мовознавства.

 

 1. Про затвердження Правил прийому до Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» на 2018 рік.

    Заслухавши й обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної комісії В. В. Бобошко, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Правила прийому до Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» на 2018 рік.

 

 1. Про розміщення на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних коштів, отриманих від надання платних послуг.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора А. М. Ананьєва, вчена рада

УХВАЛИЛА: Відповідно до п. 5 частини другої статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та Постанови КМУ від 26.08.2015 року № 657 розмістити на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних коштів, отриманих від надання платних послуг.

 

 1. З питання «Про продовження та надання академічних відпусток».

    Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури і докторанту І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Надати академічну відпустку аспірантці кафедри управління освітніми закладами та державної служби Бонарь Дарії Віталіївні з 01.01.2018 р. до 31.12.2018 р.
 2. Надати академічну відпустку аспірантці кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Ротар Ганни Іванівни з 07.12.17 р. до 19.10.2018 р
 3. Продовжити академічну відпустку аспірантці кафедри технологій початкової освіти Бондаренко Анні Юріївні з 09.12.2017 р. до 19.10.2018 р.

 

 1. Про рекомендацію студентів на встановлення стипендії Одеського міського голови.

Заслухавши та обговоривши інформацію, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Рекомендувати студента другого року навчання факультету фізичного виховання Константинова Дмитра Сергійовича на встановлення стипендії Одеського міського голови.
 2. Рекомендувати студента другого року навчання факультету музичної та хореографічної освіти Панченка Антона Ігоровича на встановлення стипендії Одеського міського голови.
 3. Рекомендувати студента другого року навчання факультету фізичного виховання Маркуша Максима Івановича на встановлення стипендії Одеського міського голови
 4. Рекомендувати студентки другого року навчання факультету початкової освіти Сич Анастасії Юріївни на встановлення стипендії Одеського міського голови.
 5. Рекомендувати студента другого року навчання факультету фізичного виховання Чебана Романа Валентиновича на встановлення стипендії Одеського міського голови.
 6. Рекомендувати магістранта першого року навчання факультету фізичного виховання Шевчука Ігоря Анатолійовича на встановлення стипендії Одеського міського голови.

 

 1. Про затвердження тем кандидатських дисертацій.

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Гохман Кристини Євгенівни «Лінгвістичні особливості академічного дискурсу (на матеріалі англійської, української та російської мов)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. Науковим керівником призначити д.ф.н., проф. Т. М. Корольову.
 2. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій Євтушиної Марії Павлівни «Формування професійно-особистісних якостей майбутніх соціальних робітників у процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 015 – професійна освіта. Науковим керівником призначити д.пед.н., проф. І. М. Богданову.
 3. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій Казакова Анатолія Леонідовича «Формування духовно-моральних цінностей соціальних робітників у процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 015 – професійна освіта. Науковим керівником призначити д.пед.н., проф. І. М. Богданову.
 4. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій Кушніренко Альони Сергіївни «Формування креативних якостей у майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг засобами ІКТ» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 015 – професійна освіта. Науковим керівником призначити д.пед.н., проф. І. М. Богданову.
 5. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Орленко Ірини Миколаївни «Детермінанти соціальної дезадаптації особистості в сучасному українському суспільстві» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 033 – філософія. Науковим керівником призначити д.філос.н., проф. Є. Р. Борінштейна.
 6. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Семко Яни Сергіївни «Гламур як соціально-філософський феномен українського суспільства» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук  зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Науковим керівником призначити д.філос.н., проф. Ю. А. Добролюбську.

 

 1. Про рекомендацію до друку.

    Заслухавши і обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії О. А. Копусь,

УХВАЛИЛА:

 1. Рекомендувати до друку монографію «Дух і штрих. Наталія Мартинюк. Графіка. Живопис». (Автор – д.мист., проф. О. А. Тарасенко). Рецензенти: д.мист., проф. Є. Н. Макарова, к.мист., доц. Н. 
 2. Рекомендувати до друку навчальний посібник з домашнього читання англійською мовою за романом Олдоса Хакслі «Жовтий Кром». (Автор – доц. К. І. Зайцева). Рецензенти: к.ф.н., доц. Л. В. Строченко, к.п.н., доц. Т. М. Картель.
 3. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Зміст навчання англійської мови відповідно до рівня «В2». Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти». (Укладачі: д.п.н., проф. Р. Ю. Мартинова, к.п.н., доц. С. В. Боднар). Рецензенти: д.п.н., проф. І. П. Задорожна, д.п.н., проф. Т. М. Яблонська.
 4. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Створення ілюстрацій засобами векторної графіки». (Укладачі: к.мист., доц. А. А. Тарасенко, магістр 2 року навчання М. С. Близнюк). Рецензент – к.мист. М. В. Пономаренко.
 5. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Використання програми Adobe inDesign для редагування освітніх видань і їх впровадження в освітній процес на ХГФ». (Укладачі: к.мист., доц. А. А. Тарасенко, магістр 2 року навчання І. М. Кондратенко). Рецензенти: к.мист., доц. Н. Р. Кубриш, к.мист. М. В. Пономаренко.
 6. Рекомендувати до друку матеріали XXIV наукової конференції  «Історичний досвід і сучасність».
 7. Рекомендувати до друку альбом-каталог «Ода морю». (Автор – д.мист., проф. О. А. Тарасенко). Рецензенти: к.мист., доц. Н. Р. Кубриш, к.мист. М. В. Пономаренко.
 8. Рекомендувати до друку альбом-каталог «Віктор Георгійович Єфименко. Каталог ескізів. Частина IV». (Укладачі: к.мист., доц. А. А. Тарасенко, магістр 2 року навчання В. В. Вовк). Рецензенти: к.мист., доц. Н. Р. Кубриш, к.мист. М. В. Пономаренко.Голова вченої ради                            О. Я. ЧебикінУчений секретар                            Н. Ф. Босак

Останнє оновлення: П'ятниця, 12 січня 2018, 21:08

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory