Протокол № 6 від 22 лютого 2018 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 6 від 22 лютого 2018 року

1.З питання «Цифрові технології в педагогіці і психології».

    Заслухавши й обговоривши звіт доцента Є. П. Седова, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Ужити заходів щодо пришвидшення темпів автоматизації роботи
 2. З 2018-2019 н. р. здійснити експеримент з упровадження моделей он-лайн навчання для одночасного навчання студентів усіх факультетів з дисципліни «Сучасні інформаційні технології».
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи О. А. Копусь.

 

 1. З питання «Організація підготовки фахівців на художньо-графічному факультеті».

    Заслухавши й обговоривши звіт проф. Т. А. Петухової та співдоповідь проф. Т. Г. Жаровцевої, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати стан підготовки фахівців на художньо-графічному факультеті задовільним.
 2. Збільшити (до 80%) розміщення інформаційних та навчально-методичних матеріалів на офіційному сайті Університету Ушинського.
 3. Започаткувати на факультеті спільні навчальні проекти студентів та викладачів у вигляді презентацій, методичних семінарів за напрямами підготовки / спеціальностями.
 4. Запровадити виконання спільних кваліфікаційних (магістерських) робіт зі студентами споріднених спеціальностей в університеті.
 5. Активізувати підготовку матеріалів з фахових дисциплін для видання підручників та  методичних рекомендацій у друкованому та електронному вигляді для самостійної роботи студентів.
 6. Підготувати справу щодо первинної акредитації напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта (Дизайн). 
 7. Підготувати заявку до Інституту модернізації змісту освіти на проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з образотворчого мистецтва.
 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи О. А. Копусь.

 

 1. З питання «Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2017 рік та завдання на новий період».

    Заслухавши й обговоривши звіти проректора з адміністративно-господарської діяльності та головного бухгалтера Р. Л. Кондратьєвої, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати роботу адміністративно-господарського та фінансово-господарського відділів задовільною.
 2. Затвердити звіти головного бухгалтера Р. Л. Кондратьєвої  і проректора з адміністративно-господарської діяльності та науково-педагогічної роботи С. П. Тронька про фінансово-господарську діяльність університету за 2017 рік.
 3. Прийняти до виконання план робіт матеріально-технічного відділу на 2018 рік.
 4. Роботу штабу цивільного захисту університету з попередження та протидії можливим загрозам життю та здоров’ю учасників освітнього процесу здійснювати згідно з вимогами керівних документів.
 5. У зв’язку з недофінансуванням ужити заходів щодо економії ресурсів, збільшення контингенту студентів. і пошуку шляхів залучення  додаткових коштів.

 

 1. З питання «Атестація стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених».

    Заслухавши й обговоривши звіт стипендіата М. М. Ручкіної, учена рада

УХВАЛИЛА: Атестувати стипендіата Кабінету Міністрів України М. М. Ручкіну.

 

 1. З питання «Про висунення кандидатур на стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених».

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Висунути кандидатури А. О. Татьянчикова, В. А. Балакірєвої, О. А. Буздуган, В. В. Черних на отримання стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.

 

 1. Про присвоєння вченого звання.

    Заслухавши і обговоривши інформацію декана факультету дошкільної педагогіки та психології Т. Г. Жаровцевої та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА: рекомендувати Листопада Олексія Анатолійовича до присвоєння вченого звання професора по кафедрі дошкільної педагогіки.

 

    Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри В. В. Бобошко та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА: рекомендувати Тітову Ганну Віталіївну до присвоєння вченого звання доцента по кафедрі спортивних ігор.

 

 1. Про зміну назви кафедри управління освітніми закладами та державної служби на кафедру освітнього менеджменту та публічного управління.

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри О. О. Долженкова, учена рада

УХВАЛИЛА: Змінити назву кафедри управління освітніми закладами та державної служби на кафедру освітнього менеджменту та публічного управління.
Голова вченої ради                            О. Я. ЧебикінУчений секретар                            Н. Ф. Босак

 

Останнє оновлення: Вівторок, 27 лютого 2018, 11:06

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory