Протокол № 8 від 29 березня 2018 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 8 від 29 березня 2018 року

1.З питання «Стан профорієнтаційної та рекламно-інформаційної роботи на факультеті дошкільної педагогіки та психології».

    Заслухавши й обговоривши звіт проф. Т. Г. Жаровцевої та співдоповідь Н. Д. Хмель, учена рада

УХВАЛИЛА:

1.1. Інформацію декана факультету дошкільної педагогіки і психології професора Т. Г. Жаровцевої про організацію профорієнтаційної роботи на факультеті дошкільної педагогіки та психології взяти до відома.

1.2.    Уважати стан організації профорієнтаційної роботи на факультеті дошкільної педагогіки та психології задовільним.

1.3.    Запрошувати учнів випускних класів закладів загальної середньої освіти, співробітників закладів дошкільної освіти на профорієнтаційні заходи факультету (день відчинених дверей, акції «Моя професія в моїй школі» тощо) й університету.

1.4.    Розмістити інформацію для вступників у ЗМІ, на телебаченні, радіо, в інтернет-виданнях та соціальних мережах.

1.5.    Розповсюдити інформацію про нові додаткові спеціалізації серед випускників шкіл, училищ та коледжів та в медіа-просторі.

1.6.    Посилити профорієнтаційну роботу щодо залучення іноземних громадян до навчання в університеті, використовуючи можливості партнерських зв’язків із зарубіжними фахівцями й закладами освіти.

1.7.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з міжнародних зв`язків та науково-педагогічної роботи комплексу доцента А. М. Ананьєва.

 

 1. З питання «Звіт про роботу бібліотеки за 2017 рік».

    Заслухавши й обговоривши звіт в.о. директора бібліотеки В. В. Візнюк та співдоповідь доц. О. Є. Лихачової, учена рада

УХВАЛИЛА:

2.1. Узяти до відома звітну інформацію в. о. директора бібліотеки В. В. Візнюк.

2.2. Визнати роботу бібліотеки у 2017 році задовільною.

2.3. Створити і забезпечити процес функціонування (підтримки) Електронного архіву (репозитарію) Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

2.4. Удосконалити співпрацю з освітянськими бібліотеками для підвищення повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб користувачів, обмінюючись електронними виданнями.

2.5. Посилити роботу з інформаційного забезпечення бібліотеки Університету Ушинського.

 

 1. Про затвердження Положення про Електронний архів (репозитарій) Державного закладу Південноукраїнський національний педагогічний університет К. Д. Ушинського».

    Заслухавши й обговоривши звіт в.о. директора бібліотеки В. В. Візнюк , учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про Електронний архів (репозитарій) Державного закладу Південноукраїнський національний педагогічний університет К. Д. Ушинського».

 

 1. Про затвердження теми кандидатської дисертації.

    Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури і докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувачки наукового ступеня зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії Сайфудінової Олени Валеріївни «Професійна мобільність молоді в умовах формування гнучкого суспільства в Україні: соціально-філософський аналіз».Науковим керівником призначити д.філос.н, проф. Ю. А. Добролюбську.

 

 1. Про рекомендацію до друку.

    Заслухавши і обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Деякі питання квантової механіки». (Автори – Я. Д. Клубіс, Н. М. Шкатуляк). Рецензенти: д.ф.-м.н., проф. І. М. Вакулін, д.ф.-м.н., проф. В. Г. Шевчук.
 2. Рекомендувати до друку підручник «Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні та спорті». (Автори – Т. В. Дегтяренко, Є. В. Долгієр). Рецензенти: д.м.н., проф. І. О. Калиниченко, д.пед.н., проф. І. Л. Ганчар.
 3. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Світова література для дітей дошкільного віку: морально-ціннісні імперативи». (Автор – доц. О. С. Монке). Рецензенти: д.пе.н., проф. Я. В. Кічу, к.ф.н., доц. О. Г. Шупта.
 4. Рекомендувати до друку матеріали п’ятнадцятої регіональної конференції «Інформатика, інформаційні системи та технології».
 5. Рекомендувати до друку збірник матеріалів конференції «Гончарівські читання».
 6. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, Лінгвістичні науки № 26».
 7. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Наукове пізнання. Методологія та технологія» № 2, 2017.
 8. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Перспективи» № 1, 2017.

 

Голова вченої ради                            О. Я. ЧебикінУчений секретар                            Н. Ф. Босак


 

Останнє оновлення: Середа, 04 квітня 2018, 20:30