Склад Вченої ради університету

п/п

ПІБ

Посада, науковий ступінь, вчене звання

1. 

Чебикін Олексій Якович

ректор, д.психол.н., професор

2.

Копусь Ольга Антонівна

перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, д.пед.н., професор

3. 

Койчева Тетяна Іванівна

проректор з наукової роботи, д.пед.н., професор

4. 

Казанжи Федір Іванович

проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, к.пед.н., професор

5. 

Ананьєв Антон Михайлович

проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу, к.психол.н., доцент

6. 

Тронько Сергій Петрович

проректор з адміністративно-господарської діяльності та науково-педагогічної роботи, к.і.н., доцент

7. 

Білова Наталія Костянтинівна

декан факультету музичної та хореографічної освіти, к.пед.н., доцент

8. 

Долинський Борис Тимофійович

декан факультету фізичного виховання, д.пед.н., професор

9. 

Жаровцева Тетяна Григорівна

декан факультету дошкільної педагогіки та психології, д.пед.н., професор

10. 

Мисик Ірина Георгіївна

декан філологічного факультету, д.філос.н., професор

11. 

Попова Олександра Володимирівна

декан факультету іноземних мов, д.пед.н., доцент

12. 

Ордановська Олександра Ігорівна

декан фізико-математичного факультету, к.пед.н., доцент

13. 

Пальшкова Ірина Олександрівна

декан факультету початкового навчання, д.пед.н., професор

14. 

Петухова Тетяна Анатоліївна

декан художньо-графічного факультету, к.пед.н., доцент

15. 

Хмель Наталія Дмитрівна

декан соціально-гуманітарного факультету, к.психол.н., доцент

16. 

Шеремет Борис Григорович

декан факультету фізичної реабілітації, к.пед.н., професор

17. 

Босак Ніна Федорівна

учений секретар, к.пед.н., доцент

18. 

Візнюк Валентина Василівна

в.о. директора бібліотеки

19. 

Кондратьєва Рената Леонідівна

головний бухгалтер

20. 

Начев Андрій Петрович

голова первинної профспілкової організації, к.філос.н.

21. 

Бобошко Володимир Васильович

завідувач кафедри спортивних ігор, к.пед.н., доцент

22. 

Богуш Алла Михайлівна

завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, д.пед.н., професор

23. 

Гохман Олександр Рафаїлович

завідувач кафедри фізики, д.ф.-м.н., професор

24. 

Данільченко Наталія Іванівна

завідувач кафедри слов’янського мовознавства, к.філол.н., доцент

25. 

Джуринський Петро Борисович

завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін, д.пед.н., професор

26. 

Єременко Тетяна Євстафіївна

завідувач кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов, к.філол.н., професор

27. 

Курлянд Зінаїда Наумівна

завідувач кафедри педагогіки, д.пед.н., професор

28. 

Реброва Олена Євгенівна

завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії, д.пед.н., професор

29. 

Саннікова Ольга Павлівна

завідувач кафедри загальної та диференціальної психології, д.психол.н., професор

30. 

Усов Валентин Валентинович

завідувач кафедри технологічної та професійної освіти, д.ф.-м.н., професор

31. 

Шишкова Лілія Миколаївна

начальник відділу кадрів

32. 

Свекла Тетяна Петрівна

аспірантка 3 року навчання

33. 

Голобородов Костянтин Володимирович

член студентської ради, студент соціально-гуманітарного факультету

34. 

Лучінський Ілля Артурович

заступник голови студентської ради, студент історико-філософського відділення

35. 

Діденко Дарія Олександрівна

член студентської ради, студентка факультету музичної та хореографічної освіти

36. 

Столбова Юлія Андріївна

голова студентської ради, студентка факультету іноземних мов

 

Останнє оновлення: Четвер, 02 листопада 2017, 20:31

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory